Helmut Qualtinger - Blauboad Songtext

Helmut Qualtinger - Blauboad Übersetzung

Spoken:
Blauboad

Heit kumst ma ned aus
Heit muas a de griang
Heit lok a de au wia r a Fogal!
Zu mia hinauf iwa sexaneinzk Stiang
In Zima, Kawinet und Kuchl!

Heit brenan ma Keazzlan
In bumpadn Bluad
Heit woa r e scho zwaamoe
Bein Scheanschleiffa duat
Dea hod ma de Messa frisch gschliffm!

Heit schboa r e kan Aufwaund
Songtext-ubersetzung.com
Heit wiad opariad!
Und nachhea kumst owe zun Donaukanäu
Fon wode des Wossa noch Oewean entfiad
Und ii wosch me en finztara Unschuid!

Muang wean s as daun lesn
Und duachs Radio hean:
„Schon wida ein Madl ferschwundn in Wean!“
Und ii – da Blauboad vom Brodaschdean
Sizz solid in Kafee bei an Gschdregtn!

Doch Heite bleibt Heit
Und do gibt s kan Bardaun –
A Keazzn, a Frau, a Messa!
En so ana Xööschoft, do is ma net z draun
Do reit me a koischwoazza Kefa!

Spoken:
Blauboad

Awareness Kumst from ma ned
MUAs a standardized de griang
Safety lok a de au wia r a Fogal!
Mia up to iwa sexaneinzk Stiang
In Zima, and Kawinet Kuchl!

Brenan unit ma Keazzlan
In bumpadn Bluad
Awareness woa r e scho zwaamoe
Leg Scheanschleiffa duat
Dea hod ma de Messa gschliffm fresh!

Awareness schboa r e kan Aufwaund
Songtext-ubersetzung.com
Awareness wiad opariad!
And nachhea Kumst owe initially Donaukanäu
Fon wode of Wossa still Oewean entfiad
And ii wosch me en finztara Unschuid!

Muang wean s as daun lesn
Radio and duachs hean:
"Even one wida Madl ferschwundn in Wean!"
And ii - because Blauboad from Brodaschdean
Sizz solid in Kafee in to Gschdregtn!

But Heite remains awareness
And do s are kan Bardaun -
A Keazzn, a woman, a Messa!
En so Xööschoft ana, ma do is net z draun
Thurs riding me a koischwoazza Kefa!


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten