99 Posse - Curre curre guaglió Still Running Songtext

99 Posse - Curre curre guaglió Still Running Übersetzung

A Sud curre cumbà
A Nord curre cumbà
Tandè'anna c'am'a scappà
Camine nu te ferma

(curre 'mbà) scivola veloce mena no te fa azzeccà
(curre 'mbà) pigghiate a' città, cacciale a chidde ddà
(curre 'mbà) no te fa fà, te pigghiene a libertà
Curre 'mbà curre 'mbà curre 'mbà curre 'mbà curre 'mbà curre 'mbà

Azzicalè, fatte cannibale
Passage libere ca arrive Annibale
Sà furmichele, schiacciale, accidele
Penz' alle calce alle scaffe,
Alle livede
Cchiù sime e cchiù 'nopprimene
'nu 'ncazzame e ridene'
Sciochene a monopoli e nuje pajame le dibete
Vennene le bombe, cu business delle tombe s'arrichiscene
Ije de giustizia cande, lore' ne fanne tande!

Curre curre guagliò

Un giorno come tanti ma non certo per qualcuno
Qualcuno che da giorni mesi anni stà lottando
Contro chi di questo stato na gabbia stà facendo
Reprimendo attento ascolta dico reprimendo
Chi da solo denuncia e combatte sti fetiente
E sa bene che significa emarginazione
Esattamente quanto costa amare un centro sociale
Officina 99

Curre curre guagliò

Gonna Mek a move
Mek a move
From dung yah
Ca Babylon a go hard
An slata the conquerer
From outa space
Dem lazer down
Me rasta culture
Makonen not a kingpin
Songtext-ubersetzung.com
Not a dealer
Flash out the Congo
Congo locks bongo
Herbal shampoo
We no carry no jonjo
Ital flow
We no inna them combo
From Italy to JA
Like Cristopher Colombos
Nut original
U think a me come fus
Black wallabe
So me nah catch no fungus
Locks to the floor
Mind Eva conscious
Powerful words
Al junior look anxious
(out in the street them call it murder)
The locks dem a murder
Dem keep growing further
Over and over
We give praise to jahovia ouhhhh

Curre curre guagliò

Pecchè primma mettite 'e bombe e po' vulite a me
E me mettite e' mane 'ncuollo si ve chied' 0o pecchè
Mammà 'e guardie a casa s'avette 'a verè
E nu spazio popolare nun è buono pecchè

Pecchè è controculturale o ammacaro pecchè
Rompe 'o cazz' a troppa gente si ma allora pecchè
Tu me può rompere 'o cazzo e no ì pure a tte
E me se 'ntosta 'a nervatura e 'o saccio buono pecchè
Pecchè me so rutt' 'o cazzo pure sulo 'e te verè
Figurammece a sentì che tiene 'a ricere a me
Strunzate 'e quarant'anne 'e potere pecchè
'a gente tene famme e sa fa strunzià 'a te
E tu me manne 'o celerino ca me sgombera a me
Ma nun basta 'o manganello mò t' 'o dico oi nè
Pecchè nun me faje cchiù male aggio 'mparato a carè

Curre curre guagliò

Ein Süd curre Cumba
Ein nord curre Cumba
Tandè'anna c'am'a Flucht
Camine te Anschläge

(Curre 'MBA) rutscht schnell Streiks ist Sie keine Vermutungen
(Curre 'MBA) pigghiate in "Stadt in cacciale chidde dort
(Curre 'MBA) no te vor tun Sie Freiheit pigghiene
Curre 'MBA Curre' MBA Curre 'MBA Curre' MBA Curre 'MBA Curre' MBA

Azzicalè, machte Kannibale
Freier Durchgang, der Hannibal ankommen
Kurz furmichele, Maische, accidele
Penz 'zu Linde zu SCaffe,
bei livede
Mehr Schlaglöcher und mehr "nopprimene
'A' und ncazzame ridene '
Sciochene Monopole und nuje pajame die Dibete
Vennene Bomben, mit Geschäfts Gräber s'arrichiscene
Ije Justice de Cande, Lore 'Tanda es Spaß!

Curre Curre Guagliò

Tag der Arbeit, aber nicht für jemanden,
Jemand aus Tage Monate Jahre kämpfen
Gegen das war dies ein Käfig tut
aufmerksames Zuhören Unterdrückung sagen Unterdrückung
Wer allein prangert und bekämpft diese fetiente
Sie weiß, dass bedeutet Ausschluss
Genau, wie viel Liebe ein Sozialzentrum
Werkstatt 99

Curre Curre Guagliò

Gehen, Mek zu bewegen
Mek zu bewegen
Von Dung yah
Das Babylon zu gehen hart
Ein Slata die conquerer
Von outa Raum
Dem Lazer nach unten
Me Marley
Makonen kein Kingpin
Songtext-ubersetzung.com
Kein Händler
Blitz aus dem Kongo
Congo Bongo Schlösser
Kräuter-Shampoo
Wir führen keine keine Jonjo
Ital Fluss
Wir inna nicht sie Combo
Von Italien nach JA
Wie Christopher Colombos
Nussmischung
Sie denken an mich als Ihr
Schwarz wallabe
Fang mich So nah kein Pilz
Schlösser auf den Boden
Eva Bewusstsein
Mächtige Worte
Bei junior besorgten Blick
(Auf der Straße nennen sie sie Mord)
Die Schleusen DM zu ermorden
Dem weiter wachsen weiter
Immer und immer wieder
Wir loben zu jahovia ouhhhh

Curre Curre Guagliò

Abrechnung vor Geschwindigkeiten "und Bomben und wenig" würde mich
Und lassen Sie mich und "Morgen" ncuollo Sie Chied '0h Siedlung ve
O 'und nach Hause Wachen s'avette' Vere
Und ein beliebter Platz ist gute Lösung

Settlement ist Gegenkultur oder ammacaro Siedlung
Bad 'oder ficken "zu viele Leute, aber dann Siedlung
Sie können brechen "oder Schrank und wir gut tte
Und wenn 'ntosta' Rippe und 'oder Saccio gute Lösung
Settlement rülpste mich wissen, '' oder verdammt gut Sulo 'und Sie wahr
Figurammece fühlte in Betrieb "in ricere mich
Strunz 'und quarant'anne' Macht und Abrechnung
"Damit die Menschen und die famme vor strunzià 'Sie
Und mich manne 'oder Aufruhr Polizist mich evakuieren meine
Aber nicht nur "oder truncheon jetzt t '' oder sagen oder nein
Settlement mir nicht weh mehr Faje premium "mparato Pflege

Curre Curre Guagliò


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten