4D - Stále jediná Songtext

4D - Stále jediná Übersetzung

Stále ťa vidím, stále ťa cítim pred sebou,
stále ťa hľadám, už dávno som bez snov,
o čo som prišiel, zistil som neskôr,
lebo ty si jediná, v mojom srdci jediná!

ČISTYCHOV
Sedím doma sám ako pes a vyjem tu,
dochádza mi, čo sa deje, že je kopa zmien tu,
že sa nechcem motať tam, kde tie kopy žien sú,
prichádzam nato, ako si mi ty dala lekciu,
myslel som si, že to všetko bude ľahké,
ženy lačné, večné, hry senzačné,
ale je to všetko inak od kedy sa začne,
vyjebaný pocit na srdci, čo vtedy kvacne,
znovu padne fakt, že stále si tu,
nezabúdam na kvalitu a na animalitu
nechcem manitu, gitu a ani hrdú mamitu,
ktorá pre mňa schováva velikú sexualitu,
neviem, čo si mi urobila, no je to silné,
dosť debilne sa cítim, jak v zlom filme,
ľutujem, že moje kroky boli tak omylné,
o koho som prišiel až teraz pochopil ne.

MIŠO BIELY
Stále ťa vidím, stále ťa cítim pred sebou,
stále ťa hľadám, už dávno som bez snov,
o čo som prišiel, zistil som neskôr,
lebo ty si jediná, v mojom srdci jediná!
Stále, stále stále. stále, stále stále. stále, stále, stále.jediná.

DNA
Bola si pre mňa jediná, no dneska nejsi už,
bola si moja jediná žena a ja tvoj muž,
už není šecko ale tak jak bývalo,
budúcnosť není naša, jak sa nám o nej spolu snívalo.
Songtext-ubersetzung.com
Nevidím, necítim, pre teba som mŕtvy,
no ty pre mňa žiješ, cítim to vnútri,
tvoj svet sa nerúti, no môj je na pokraji,
pocit nepoznaný mám dnes jak na dlani.
Urobím všecko nech môžem to vrátiť,
bol som tak silný a videl ťa stratiť,
dneska som slabý, ostal som bez slov,
aký je pocit ťa nemať, zistil som neskoro.

MIŠO BIELY
Už nikdy nedám.
Nikomu najdôležitejšiu vec, čo v sebe mám.
Radšej budem sám.
Ako prežívať dookola iba ďalší klam.
Nezachránim nás, ale možno zachránim ešte seba.
Tak zober moje srdce pochop, že je pre Teba.

Nebudeme, nemôžeme, neprejdeme hentie dvere,
bude ma to žrať a bolieť až kým ma to nezožere,
spomienky na teba robia diery v mojej atmosfére,
nemôžem nás zachrániť a preto ma to strašne jebe.
Lebo teba stále, v svojej hlave nosím,
lebo ty pre mňa, máš jediný význam navždy!

Stále, stále stále. stále, stále stále. stále, stále, stále... jediná.

Stále ťa vidím, stále ťa cítim pred sebou,
stále ťa hľadám, už dávno som bez snov,
o čo som prišiel, zistil som neskôr,
lebo ty si jediná, v mojom srdci jediná!

Navždy bejbe, navždy bejbe ej yeah yeah,
yeeah yeeah, yeah yeah
nooo nooo, noo noo, noo noo nooo,
pre mňa navždy, pre mňa navždy bejbee.

Noch sehe ich Sie von ihm fühlt man sich immer noch vor,
noch ich suche Sie für eine lange Zeit, die ich keine Träume haben,
was ich kam, fand ich später heraus,
Sie sind der einzige in meinem Herzen!

ČISTYCHOV
Ich sitze allein zu Hause wie ein Hund und vyjem hier.
fällt mir ein, was los ist, das ist hier eine Menge Veränderungen.
Ich will nicht zu Durcheinander, wo die Tritte sind Frauen.
Ich komme später, als du mir die Lektion gab
Ich dachte, dass alles einfach sein wird.
Frauen billig, ewig, sensationelle Spiele.
Aber es ist alles anders, wenn es beginnt.
verdammtes Gefühl im Herzen, die dann Kváča,
wieder passt die Tatsache, dass Sie noch hier sind.
Ich bieten auf die Qualität und die Anima
Mannit Sie nicht, und git oder stolz Mamita,
was für mich Nachricht von großer Versteck Sexualität
Ich weiß nicht, was du mir angetan hast, aber es ist stark,
debilne ganz fühlen wie in einem schlechten Film,
Ich bedauere, dass meine Handlungen waren so betrügerisch
von denen ich gekommen, um sie jetzt zu verstehen.

Miso WEISS
Noch sehe ich Sie von ihm fühlt man sich immer noch vor,
noch ich suche Sie für eine lange Zeit, die ich keine Träume haben,
was ich kam, fand ich später heraus,
Sie sind der einzige in meinem Herzen!
Still, still still. noch, immer noch still. still, still, stále.jediná.

DNA
Er war der einzige für mich, aber heute sind Sie nicht bereits,
Er war meine einzige Frau und ich Ihr Mann.
šecko aber nicht mehr wie früher sein,
Unsere Zukunft ist nicht, wie wir es zusammen geträumt.
Songtext-ubersetzung.com
Ich kann nicht sehen, ich fühle mich, für dich ich bin tot,
Nun, Sie leben für mich, ich habe es im Inneren fühlen.
Ihre Welt ist nerúti, aber mir ist am Rande,
Ich fühle mich nicht erkannte heute auf dem Display.
Ich werde alles tun, was ich kann sie zurückkehren zu lassen.
Ich war so stark, und sehen Sie verlieren.
heute ich schwach bin, blieb ich ohne Worte
Was ist das Gefühl, Sie vermissen, fand ich zu spät aus.

Miso WEISS
Nie wieder werde ich nicht geben.
Niemand wichtigste Sache, die ich in mir habe.
Ich würde lieber allein sein.
Wie die Erfahrung um nur eine weitere Illusion.
Nicht speichern uns, aber vielleicht sparen Sie sogar noch mehr.
Nehmen Sie mein Herz so verstehen, dass es für Sie ist.

Wir werden nicht, können sie nicht, haben Henty Tür geleitet.
essen mich und tat mir weh, bis nezožere,
Erinnerungen an die Sie machen Löcher in meiner Atmosphäre,
Ich kann uns nicht retten, und so bin ich schrecklich Jeb.
Weil Sie noch in Ihrem Kopf tragen sind,
denn du mir, Sie haben eine Bedeutung für alle!

Still, still still. noch, immer noch still. noch, noch, noch ... nur.

Noch sehe ich Sie von ihm fühlt man sich immer noch vor,
noch ich suche Sie für eine lange Zeit, die ich keine Träume haben,
was ich kam, fand ich später heraus,
Sie sind der einzige in meinem Herzen!

Für immer Baby, für immer bejbe ej ja,
yeeah yeeah, yeah yeah
nooo nooo, noo noo noo noo nooo,
für mich für mich für immer, für immer bejbee.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten