3oda Kru - 1-0 Songtext

3oda Kru - 1-0 Übersetzung

Tak się kończy ewangelia według Św. Parcha,
Alleluja, alleluja.

Moi drodzy 3odaliści spotkaliśmy się dzisiaj,
Tak, tu, w tej przepięknej świątyni pod wezwaniem Św. Parchastyna,
Aby połączyć tego oto Parcha z tą oto młodą, jakże piękną Parchiną,
Songtext-ubersetzung.com
W stały związek, a więc:

- Czy Ty Parchu Kruczodowski, bierzesz tę oto Parcholkę za żonę?
- Nie, a Ty?
- Co?
- Gówno!

So endet das Evangelium nach St. Schorf,
Halleluja, halleluja.

Mein lieber 3odaliści trafen sich heute,
Also, hier, in dieser schönen Tempel des Heiligen. Parchastyna,
Um eine Verbindung dieses hier Parcha mit dem jungen hier, wie schön Parchin,
Songtext-ubersetzung.com
In einer stabilen Beziehung, und zwar:

- Haben Sie Kruczodowski Schorf, nimm das hier Parcholkę Frau?
- Nein, und du?
- Was?
- Scheiße!


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten