2Cztery7 - Mamoo Songtext

2Cztery7 - Mamoo Übersetzung

Po tym kawałku rodzice powiedzą mi - synu!
Rodzice dziewczyn wyzwą od skurwysynów
Bać się swych czynów, wiem to skądinąd
Wiem, co to post w łóżku, wiem, co to postinor
Mimo to wiem, będę naprawdę dobrym tatą
Gdy one to mówią, biorę poprawkę na to
Że będą chciały złapać mnie na wychów
Więc zanim z nimi skończę, kończę im w przełyku
Proszki, latex, napędzamy kapitalizm
Tu mamę i tatę dzieci później poznały
Z resztą mam dla nich niespodziankę taką
Kilka mam jest na oku, wybierzcie nią z tatą
Zanim zaczną myśleć o ciągłości gatunku
Dorobi się ich kilku, kilku rachunków, wiesz
One wszystkie myślą tak samo
Spytaj córkę, co robi, by nie zostać mamą

Mamoo! zapytasz, kim był tata
Tatoo! powiesz, czemu w tych latach
Nie myślałeś, że bycie głową rodziny
Bo nie chciałem mieć dzieci z poczuciem winy

Mamoo! czy na ciebie ktoś tak woła?
Tatoo! czy na ciebie ktoś tak woła?
A ja nie chcę teraz odrabiać tej lekcji
Konceptualny numer o antykoncepcji

Pokazywała koleżankom z dumą brzuch
Dwóch chłopców i ślub już! powtórz!
Jak to? przestań, męczą mnie głupie żarty
Powiedział - jakie dziecko? jakie bądź otwarty? (co?)
Dziewczyno! co ty masz w głowie? (nic!)
To jak ja w portfelu, powiedz - dokąd chcesz iść?
Ze mną możesz, jak to mówią, załatwić to
Naprawić błąd, wybrać mniejsze zło
Bo jakie jest wyjście? darł japę
A ona tam stała płakała, bo znała datę
To już osiem tygodni, może dziewięć
Proszę przypomnij sobie - mówił
Songtext-ubersetzung.com
Ja nie wiem, jadłaś pigułki, to ja olałem gumkę
Zbladła, celowo odstawiła je na półkę
Łajza, jak mogła? - myślał tak często
Lubił ją, ale dać złapać się na dziecko?
Ona tak naiwna, on tak przebiegły
On już w Stanach, ona mieszka u krewnych
Dziecko w drodze, co robić? orient!
Nie pytaj mnie, skąd znam takie historie
Jest tyle sposobów, by założyć rodzinę
Znam szczęśliwców i znam matkę z synem
Znam matkę z trojgiem, wierz mi
Konceptualny numer o antykoncepcji

Mamoo! zapytasz, kim był tata
Tatoo! powiesz, czemu w tych latach
Nie myślałeś, że bycie głową rodziny
Bo nie chciałem mieć dzieci z poczuciem winy

Mamoo! czy na ciebie ktoś tak woła?
Tatoo! czy na ciebie ktoś tak woła?
A ja nie chcę teraz odrabiać tej lekcji
Konceptualny numer o antykoncepcji

Dla każdego z nas taki czas przyjdzie
Przyjdzie czas na poważne decyzje
Czy wyjdziesz za mnie? patrz jak czas leci
Kochanie, czy zostaniesz matką moich dzieci?
Z tą bajką pożegnałem się już dawno
Już dawno zdążyłem oswoić się z prawdą
Dziecko to skarb, bo nie pochodzi od bociana
Dziecko to miłość, to tata plus mama
I chcę, by tak było - to trudne w tych czasach
Chcę, by z miłości był mały Stasiak
Żeby nie patrzył jak ta miłość wygasa
Żeby nie płakał, tak jak płakał tata
Mijają lata i chciałbym, by mi wyszło
Powoli snując z tobą plany na przyszłość
Porażeni tą iskrą nie z dnia na dzień
Podejmiemy tą decyzję razem

Nach diesem Stück Eltern sagen mir - mein Sohn!
Die Eltern der Mädchen fordern die Bastarde
Aus Angst vor ihrem Handeln, ich weiß sonst
Ich weiß, was ein Post im Bett, ich weiß, was es Postinor
Trotzdem, ich weiß, ich gut ein wirklich Vater sein werde
Wenn sie sagen, nehme ich diese Änderung
Sie werden wollen, dass ich die Aufzucht zu fangen
Also, bevor ich mit ihnen fertig bin, ich beende sie in der Speiseröhre
Pulver, Latex, den Antrieb des Kapitalismus
Hier Mama und Papa bekam die Kinder zu wissen, später
Mit dem Rest habe ich eine Überraschung für sie diese
Ich habe ein paar auf dem Auge, wählen ihr Vater
Bevor Sie über die Kontinuität der Arten zu denken beginnen
Er erreicht ein paar von ihnen, ein paar Konten, Sie wissen,
Sie alle denken, die gleiche Sache
Fragen Sie Ihre Tochter, was sie tut, nicht eine Mutter zu sein

Mamoo! Sie fragen, wer er war Vater
Tatoo! Sie sagen, dass in diesen Jahren
Denke nicht, dass sein Kopf der Familie
Da wollte ich nicht Kinder mit einem Gefühl der Schuld zu haben

Mamoo! oder für jemanden, der so rufen Sie an?
Tatoo! oder für jemanden, der so rufen Sie an?
Und das will ich jetzt nicht für diese Lektion zu bilden
Konzeptionelle Ausgabe über Empfängnisverhütung

Sie zeigte Kollegen stolz Bauch
Zwei Jungen und verheiratet schon! Wiederholung!
Wie das? stoppen, Reifen mir dumme Witze
Er sagte - was für mein Kind? Sie geöffnet sein? (Was?)
Mädchen! Was haben Sie im Sinn? (Nothing!)
Es ist wie ich in ein Portfolio bin, sagen - wo Sie gehen wollen?
Bei mir können Sie, wie sie sagen, tun es
Beheben Sie den Fehler, wählen Sie die kleinere von zwei Übeln
Denn was ist der Ausweg? geschrieenen japa
Und sie stand da und weinte, weil ich das Datum wusste
Es sind acht Wochen, vielleicht neun
Bitte denken Sie daran - er sagte,
Songtext-ubersetzung.com
Ich weiß nicht, essen Sie die Pillen, ich OLALA Radiergummi
Pale, legte sie absichtlich auf dem Regal
Bum, wie konnte sie nur? - Er dachte so oft
Er mochte sie, aber auf das Kind gefangen zu sein?
Sie ist so naiv, er ist so schlau
Er ist bereits in den USA, sie lebt bei Verwandten
Baby auf dem Weg, was zu tun ist? orientieren!
Fragen Sie mich nicht, wie ich solche Geschichten kennen
Es gibt so viele Möglichkeiten, um eine Familie zu gründen
Ich weiß, dass das Glück und ich weiß, die Mutter und Sohn
Ich kenne eine Mutter mit drei, glauben Sie mir
Konzeptionelle Ausgabe über Empfängnisverhütung

Mamoo! Sie fragen, wer er war Vater
Tatoo! Sie sagen, dass in diesen Jahren
Denke nicht, dass sein Kopf der Familie
Da wollte ich nicht Kinder mit einem Gefühl der Schuld zu haben

Mamoo! oder für jemanden, der so rufen Sie an?
Tatoo! oder für jemanden, der so rufen Sie an?
Und das will ich jetzt nicht für diese Lektion zu bilden
Konzeptionelle Ausgabe über Empfängnisverhütung

Für jeden von uns, wird eine Zeit kommen,
Es ist Zeit für ernsthafte Entscheidungen
Willst du mich heiraten? Sehen Sie, wie die Zeit vergeht
Honig, werden Sie die Mutter meiner Kinder sein?
Mit dieser Erzählung Abschied vor einer langen Zeit
Schon eine lange Zeit konnte ich die Wahrheit gewöhnen
Ein Kind ist ein Schatz, weil es nicht vom Storch kommt
Das Kind ist Liebe, mein Vater und Mutter
Und ich will es machen, so - ist in diesen Zeiten schwierig
Ich möchte ein wenig Stasiak zu lieben
Das sah nicht aus wie die Liebe erlischt
Nicht weinen, als Vater zu weinen
Die Jahre vergehen, und ich möchte zu mir kam,
Langsam mit Ihnen Spinnen Pläne für die Zukunft
Betäubt den Funken nicht von Tag zu Tag
Wir werden diese Entscheidung treffen zusammen


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten