Dan Viktor - Tiggaren Simons sång Songtext

Dan Viktor - Tiggaren Simons sång Übersetzung

Jag är tiggaren Simon - vill du höra mäj predika?
Jag är skapt att mässa en åsknatt, eller hur?
Min mor var en stickerska som stack åt de rika,
hennes håliga kindben hade hungern grävt ur.
Min far var en fattig man med darrande händer,
om jag sluter mina ögon jag ännu honom ser:
På knä på golvet står han, vid brasans sista bränder,
och som stjärnor som slockna är hans blick när han ber.
Min mor ville slita sig till döds för att ge mig
en brödbit litet större än hon själv hade fått.
Som boklärd herreman ville hon se mig,
det var därför hennes hår så fort vart så grått.
Och min far var ett helgon som led alla fasor,
och brottades med Gud om min mörknande själ,
och jag är en vandrande benhög i trasor,
och förr än jag arbetar vill jag svälta ihjäl.

Du tål inga drönare - du säger, bed och arbeta,
du värderar bara arbete och kärlek, min bror,
men min far, han bad sig till döds skall du veta,
och självmord av kärlek gjorde min mor.
Och här ser du bönerna vår Herre skulle höra,
här är väven som valkat en modershand hård,
och här har du sångerna som sjungits i mitt öra:
Får jag svälja mitt sista brännvin på din stormrivna gård?

Min mor hon dog av arbete och sorg om våren,
och det var inga stjärnor som lyste hennes säng.
Med ögonen dimmiga av brännvin såg jag båren,
där hon kallnade bland rosor, så mörk och sträng.
Och jag bytte mig ett veckolångt rus för det hon lämnat
åt sin son till välsignelse när en gång han vart stor.
Åt tiggaren Simon var arvet ämnat,
och i ruset var jag tacksam mot mor.

Jag har tiggt - en ska antingen råna eller tigga,
ej vackla av hunger framför höga hus.
I ett dike en stormnatt med en liter ska en ligga,
och se månen gunga i moln när en smälter sitt rus.
Songtext-ubersetzung.com
Utan far, utan mor, utan släkt vill jag vara,
se träden piska varandra, höra grenar gnissla som hat.
Se moln som vänlösa män i ändlösa öknar fara,
när alla de snälla sova med sin Gud och sitt kärleksprat.

Så underligt - i natt får jag värma mina händer,
vid din brasa får jag sitta som en svagögd gammal hund
som jagat åt sig själv tills han mist alla tänder,
och utan att veta det väntar det vinande blyets stund.
Men jag vet att Han skall komma, Han som dräper för att hela,
ur natten skall jag höra hans vingars sus.
Min daggiga bädd av jord skall han dela,
hans andedräkt skall släcka mina ögons ljus.

Jag älskade - ja, jag var från mina sinnen,
att minnas mina kvinnor är att röra i strö.
Du ber mig att vekna inför gamla, gamla minnen -
bara ett är hårt och heligt: när far skulle dö.
Det var bara mor och jag som höll vakan,
och satt där och älskade vad som fanns kvar.
Genom gluggen föll stjärnljus på slitna lakan,
och ute sjöng stormen avsked åt far.

En bror har jag haft - han var blek om kinden,
och hans ögon voro ljumma som utbrunna ljus.
Han låg på ett fattighus och lyssnade på vinden,
och yrade om solen och hedarnas grus.
Han väntade på vilan, för sjuk för att vandra,
för vek att bli min lustiga tiggarkamrat.
Och en gumma med rinnande ögon
satte fram hans skål med mat.

En dröm har jag kvar - jag kan ännu drömma -
på en myr vill jag ligga, mjukt mot dyn.
Över bädden av pors skall stjärnljus strömma,
och mina brustna ögon skola se mot skyn.
Över bittra örter skall vinden vina -
som en mask skola vandrande moln mig se.
På mitt beniga bröst skall månen skina,
och min puls skall stanna och min mun skall le.

Ich bin der Bettler Simon - hören Sie Mai predigen?
Ich habe die Ausstellung einen åsknatt, nicht wahr?
Meine Mutter war eine Strickerin, die an die Reichen stecken,
ihre hohlen Wangen Hunger hatte ausgegraben.
Mein Vater war ein armer Mann mit zitternden Händen,
Wenn ich meine Augen schließe, sehe ich ihn immer noch:
Auf dem Boden kniend, steht er am Feuer letzte Feuer,
und die Sterne, die aus gehen, sind seine Augen, wenn er betet.
Meine Mutter wollte sich zu Tode zu reißen mir zu geben
ein Stück Brot etwas größer als sie gewesen war.
Als gelehrte Herr wollte sie mich zu sehen,
deshalb war einmal ihr Haar jeden so grau.
Und mein Vater war ein Heiliger, der alle Schrecken erlitten,
und mit Gott über meine verdunkelte Seele rang,
und ich bin ein wandelndes Haufen Knochen in Lumpen,
und früher, als ich arbeite, würde ich verhungern.

Sie dulden keine Drohnen - Sie sagen, beten und arbeiten,
Sie legen Wert auf nur Arbeit und Liebe, mein Bruder,
aber mein Vater, fragte er sich zu Tode, sollten Sie wissen,
und der Selbstmord der Liebe tat meine Mutter.
Und hier sehen Sie die Gebete unseres Herrn hören würde,
Dies ist gewalkt Stoff als Mutter Hand hart,
und hier haben Sie in meinem Ohr gesungen Lieder:
Kann ich meine letzte Wodka auf Ihrem Sturm abgerissen Farm schlucken?

Meine Mutter, sie starb an Trauerarbeit und im Frühjahr,
und es gab keine Sterne, die ihr Bett angezündet.
Mit feuchten Augen der Geister sah ich die Bahre,
wo sie unter Rosen gekühlt, so dunkel und schwer.
Und ich mich verändert eine einwöchige Summen für ihre Abreise
für seinen Sohn in Segen, wenn er einmal groß geworden.
Ate Bettler Simon Vermächtnis gedacht war,
und Rausch, ich war dankbar, dass die Mutter.

Ich habe gebeten, - man muss entweder rauben oder betteln,
nicht von Hunger vor Gebäuden Hoch wanken.
In einem Graben mit einem Liter ein Sturm Nacht eine Lüge zu sein,
sehen und den Mond Schwingen in den Wolken, wenn man seinen Rausch schmilzt.
Songtext-ubersetzung.com
Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Abstieg, möchte ich sein,
sehen die Bäume einander peitschen, hören die Äste knarren als Hass.
Siehe Wolken vänlösa Menschen in endlosen Wüsten Gefahr,
wenn sie bitte schlafen mit seinem Gott und seine Liebe zu sprechen.

Wie seltsam - in der Nacht kann ich meine Hände wärmen,
an Ihrem Lagerfeuer werde ich als svagögd alten Hund sitzen
die für sich selbst gejagt, bis er alle Zähne verloren,
und ohne zu wissen, es wartet das Pfeifen der Vorlaufzeit.
Aber ich weiß, dass er kommen wird, Er, der für die ganze tötet,
in der Nacht höre ich seine Flügel Rascheln.
Mein taufrischen Bett aus Erde er teilen muss,
sein Atem muss das Licht meiner Augen zu löschen.

Ich liebte - ja, ich war von meinem Sinne,
erinnere mich an Frauen in der Streu bewegen.
Sie fragen mich, vor den alten, alten Erinnerungen zu erweichen -
nur eine ist hart und heilig: wenn der Vater sterben würde.
Es war nur Mutter und ich, die wachten,
und saß da ​​und liebte, was übrig war.
Durch die Lücke fiel Sternenlicht verschlissene Platten,
und sang den Sturm Abschied vom Vater.

Ein Bruder, den ich hatte - er war bleich Wange,
und seine Augen waren warm wie ausgebrannte aus Licht.
Er war in einem Armen- und lauschte dem Wind,
und über die Sonne und den Hirten Kies schwärmte.
Er wartete auf den Rest, zu krank, zu gehen,
zu schwach, mein urkomisch tiggarkamrat zu bekommen.
Und eine alte Frau mit tränende Augen
hob die Schüssel mit Essen.

Ein Traum, den ich verlassen haben - ich kann immer noch träumen -
auf einem Moor, will ich weich gegen den Schlamm zu sein.
Über dem Bett von Myrte, der Stern-Lichtstrom,
und mein gebrochenes Augen werden den Himmel zu sehen.
Im Laufe der bitteren Kräutern, der Wind sausen -
als Maske wandernde Schulen Wolken ich sehe.
In meinem knochigen Brust wird Mond glänzend,
und mein Herz wird aufhören und mein Mund wird lächeln.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten