Turku - Kamar Barik Songtext

Turku - Kamar Barik Übersetzung

Kase ke asheq ast az jaan natarsad
Delesh az kanda o zendan natarsad
Del-e asheq misaal-e gurg-e goshna ast
ke gurg az "hay hay" e chopan natarsad

Kamar barik-e man, shaam-e tarik-e man, bia ba nazdik-e man
Solh o safa kon, jafa degar bas ast, baa ma wafa kon, kamar barik

Songtext-ubersetzung.com
Alaa Dokhtar balaa-e asemani
Gahi ba ma, gahi ba degarani
Khodaya dada moy wa roye zeba
Wali sangin del o namehrebani

Alaa yaar jan do chashm-e jadu
Ma qurban-e hamo taaq-e do abru
Safid-e royaket chun mah-e taban
Tuyi ba degaran, man dar gham-e tu

Kase ke asheq ast az jaan natarsad
Delesh az kanda o zendan natarsad
Del-e asheq misaal-e gurg-e goshna ast
Ke gurg az "heu heu" e chopan natarsad

Kamar barik-e Mann, shaam-e tarik-e Mann, bia ba nazdik-e Mann
Solh o safa kon, jafa degar bas ast, baa ma wafa kon, kamar barik

Songtext-ubersetzung.com
Alaa Dokhtar balaa-e asemani
Gahi ba ma, gahi ba degarani
Khodaya dada moy wa roye zeba
Wali sangin del o namehrebani

Alaa yaar jan do chashm-e jadu
Ma qurban-e hamo taaq-e do abru
Safid-e royaket chun mah-e taban
Tuyi ba degaran, Mann dar gham-e tu


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten