Tapia eta Leturia - AbadiñOko Karmentxu Songtext

Tapia eta Leturia - AbadiñOko Karmentxu Übersetzung

Abadiñoko Karmentxu
neska politte zara zu
neska politte zariela, ai,
urrindik agiri dozu.

Agustuen lenengue
San Pedro Mendexakue
etxatela, ai!, aztuko, ai!
orduko iiluntzekue.

Santa Eufemiko zelaijen
laprast eindde jeusi nintzen,
hazurrik eneuen hausi, ai!,
mamiñe mailletu baizen.
Songtext-ubersetzung.com

Neure nobiaren ama,
asto baten jabe dana,
astoak ekarriko'tso, ai!,
etxean bear dauana.

Goian da bean hurie,
erdien Errenterie,
zeuk dirudizu, maitea, ai!,
larrose jaio barrie.

Begire nago begire
goiko kamiño barrire,
noz etorriko ete dan, ai!,
neure laztana herrire.

Abadiño Karmentxu
Sie sind politte Mädchen
zariela politte Mädchen, ach,
Sie werden Dokumente riechen.

agustu lenengue
San Pedro Mendexakue
etxatela, ach, Gewohnheiten, oh!
iiluntzekue Stunden.

Santa Eufemia zelaijen
eindde Team Ich war nichts,
hazurrik eneuen Haus, leider,
aber mamine mailletu.
Songtext-ubersetzung.com

Nobi meine Mutter,
ein Esel Eigentümer wird,
ekarriko'tso Esel, ach,
wer auch immer tragen zu Hause.

Es ist die Spitze der Bohne hurie,
Errenterie Hälften,
Du siehst dich, meine Liebe, oh!,
larrose Barrie war geboren.

Ich Begire begire
barrire oben Kamino,
ete kommen noz heißt, ach!,
herrire meine Liebe.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten