Stichting Opwekking - 346: Maak ons tot een stralend licht Songtext

Stichting Opwekking - 346: Maak ons tot een stralend licht Übersetzung

Maak ons tot een stralend licht
voor de volken,
een stralend licht
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld ziet
wie haar het leven geeft.
Laat het schijnen door ons heen.

Maak ons tot een woord
van hoop voor de volken,
een levend woord
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat U verlossing geeft.
Uw genade door ons heen.

Maak ons tot een zegening
voor de volken, een zegening
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
Songtext-ubersetzung.com
wie elke schuld vergeeft.
Uw genezing door ons heen.

Maak ons tot een vrolijk lied
voor de volken, een lied van dank
voor de mensen om ons heen.
Tot de wereld zingt
voor degeen die eeuwig leeft.
Laat het klinken door ons heen.

En bouw uw koninkrijk
in de volken, uw wil geschied'
in de mensen om ons heen.
Tot de wereld weet
dat Jezus Christus heerst.
Bouw uw koninkrijk in ons.
Bouw uw koninkrijk op aard'!

Tekst & muziek: Chris Christensen
Ned. tekst: Rikkert Zuiderveld

Machen Sie uns ein leuchtendes Licht
für die Nationen
ein leuchtendes Licht
für die Menschen um uns herum.
Um zu sehen, die Welt
wer gibt ihr Leben.
Lassen Sie es durch uns leuchten.

Machen Sie uns ein Wort
der Hoffnung für die Menschen,
ein lebendiges Wort
für die Menschen um uns herum.
Die Welt weiß
es gibt Ihnen Heil.
Deine Gnade durch uns.

Machen Sie uns ein Segen
für die Nationen, ein Segen
für die Menschen um uns herum.
Die Welt weiß
Songtext-ubersetzung.com
Wer verzeiht alle Schulden.
Ihre Heilung durch uns.

Machen Sie uns ein Auftakt Lied
für die Nationen, ein Danklied
für die Menschen um uns herum.
Singt zur Welt
für einen, der ewig lebt.
Lassen Sie den Ton über uns.

Und bauen Sie Ihr Reich
die Nationen, dein Wille geschehe "
die Menschen um uns herum.
Die Welt weiß
vorherrschende Jesus Christus.
Bauen Sie Ihr Reich in uns.
Bauen Sie Ihr Reich auf Erden '!

Text & Musik: Chris Christensen
Ned. Text: Rikkert Zuiderveld


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten