Volker Rosin - Tschu Tschu wah - Die Eisenbahn Songtext

Tschu Tschu wah
Tschu Tschu wah
Alle Kinder fahrn
Tschu Tschu wah
Tschu Tschu wah
Mit der Eisenbahn

Kleine Räder – Große Räder
Kleine Räder – Große Räder
Hallo Schaffner

Kleine Räder – Große Räder
Hallo Schaffner – Hier mein Fahrschein
Kleine Räder – Große Räder
Hallo Schaffner – Hier mein Fahrschein
Hohe Berge

Kleine Räder – große Räder
Hallo Schaffner – Hier mein Fahrschein
Hohe Berge – Nichts für Zwerge

Kleine Räder – große Räder
Hallo Schaffner – Hier mein Fahrschein
Hohe Berge – nichts für Zwerge
Alle winken

Kleine Räder – große Räder
Hallo Schaffner – Hier mein Fahrschein
Hohe Berge – nichts für Zwerge
Alle winken – dann ein Stopp

Kleine Räder – große Räder
Hallo Schaffner – Hier mein Fahrschein
Hohe Berge – nichts für Zwerge
Alle winken – dann ein Stopp
Weiter geht's