Ronny - Rolling Home Songtext

Ronny - Rolling Home Übersetzung

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home across the sea,
Rolling Home to di old Hamborg,
Rolling Home, dear Land to see.

Von Hamborg fohr so'n ohlen Kassen,
mit Namen heet he Magellan,
dor weer bi Dog keen Tied tom Brassen,
dat leet se al bit Obends stohn.

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home across the sea,
Rolling Home to di old Hamborg,
Rolling Home, dear Land to see.

Bi Dag dor kunn dat weihn un blosen,
do weer noch lang keen Hand anleggt.
Do secht de clock erstmol veer Glosen,
do weer de ganze Plünnkram trecht.

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home across the sea,
Songtext-ubersetzung.com
Rolling Home to di old Hamborg,
Rolling Home, dear Land to see.

Dat weer so recht den Ohln sien Freeten
dat gung em öber Danz un Ball
harr Janmaat graad de Piep ansteken
den rööp de Ohl: Pull Grosstmarsfall

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home across the sea,
Rolling Home to good old Hamborg,
Rolling Home, dear Land to see.

Dat kunn de Kerl verdeubelt ropen,
Dat weer em just so no en Strich,
Man schraal de Wind denn noch 6 Streeken,
Wat weer der Kerl denn gnatterich.

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home across the sea,
Rolling Home to good old Hamborg,
Rolling Home, dear Land to see.

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home über das Meer,
Rolling Home zum alten Hamborg,
Rolling Home, liebes Land zu sehen.

Von Hamborg fohr so'n ohlen Kassen,
Mit Namen heet er Magellan,
Dor weer bi Hund scharf Tied tom Brassen,
Dat leet se al bit Obends stohn.

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home über das Meer,
Rolling Home zum alten Hamborg,
Rolling Home, liebes Land zu sehen.

Bi Dag dor kunn dat weihn un blosen,
Tun weer noch lang scharf Hand anleggt.
Sext de Uhr erstmol veer Glosen,
Weer de ganze Plünnkram trecht

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home über das Meer,
Songtext-ubersetzung.com
Rolling Home zum alten Hamborg,
Rolling Home, liebes Land zu sehen.

Dat weer so recht den Ohln sien Freeten
Das gang em öber Danz un Ball
Harr Janmaat graad de Piep ansteken
Den rööp de Ohl: Zieh Grosstmarsfall

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home über das Meer,
Rolling Home zu guten alten Hamborg,
Rolling Home, liebes Land zu sehen.

Dat kunn de Kerl verdeubelt ropen,
Dat weer em nur so nein en Strich,
Man schraal de Wind denn noch 6 Streeken,
Wat weer der Kerl denn Gnatterich.

Rolling Home, Rolling Home,
Rolling Home über das Meer,
Rolling Home zu guten alten Hamborg,
Rolling Home, liebes Land zu sehen.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten