Aija Kukule - Dāvāja Māriņa Songtext

Aija Kukule - Dāvāja Māriņa Übersetzung

Kad bērnībā, bērnībā
Man tika pāri nodarīts,
Es pasteidzos, pasteidzos
Tad māti uzmeklēt tūlīt,
Lai ieķertos, ieķertos,
Ar rokām viņas priekšautā.
Un māte man, māte man
Tad pasmējusies teica tā:

Piedz.
Dāvāja, dāvāja, dāvāja Māriņa
Meitiņai, meitiņai, meitiņai mūžiņu,
Aizmirsa, aizmirsa, aizmirsa iedot vien
Meitiņai, meitiņai, meitiņai laimīti.

Tā gāja laiks, gāja laiks,
Un nu jau mātes līdzās nav.
Vien pašai man, pašai man
Ar visu jātiek galā jau.
Bet brīžos tais, brīžos tais,
Kad sirds smeldz sāpju rūgtumā
Es pati sev, pati sev
Songtext-ubersetzung.com
Tad pasmējusies saku tā:

Piedz.
Dāvāja, dāvāja, dāvāja Māriņa
Meitiņai, meitiņai, meitiņai mūžiņu,
Aizmirsa, aizmirsa, aizmirsa iedot vien
Meitiņai, meitiņai, meitiņai laimīti.

Kā aizmirsies, aizmirsies
Man viss jau dienu rūpestos,
Līdz piepeši, piepeši
Nopārsteiguma satrūkstos,
Jo dzirdu es, dzirdu es,
Kā pati savā nodabā
Čukstklusiņām, klusiņām
Jau mana meita smaidot tā:

Piedz.
Dāvāja, dāvāja, dāvāja Māriņa
Meitiņai, meitiņai, meitiņai mūžiņu,
Aizmirsa, aizmirsa, aizmirsa iedot vien
Meitiņai, meitiņai, meitiņai laimīti.

Wenn der Kindheit, Kindheit
Ich war verletzt,
Ich eilte, eilen
Dann suchen Sie sofort die Pfeife auf,
Um ieķertos, ieķertos,
Mit Händen in ihrer Schürze.
Mutter und mich, Mutter zu mir
Dann lachen, sagte er:

Abenteuer.
Davao, Davao, Davao MARINA
Tochter, die Tochter, die Tochter mūžiņu,
Vergessen, vergaß, vergessen, wie zu geben,
Tochter, die Tochter, die Tochter Laimīte.

Es verging die Zeit, die Zeit verging,
Und nun die Mutter neben keine.
Gleiche wie ich, die gleiche I
Mit all den Deal bereits.
Aber th Momente, Momente th,
Wenn das Herz drückender Schmerz Bitterkeit
Ich selbst, sich
Songtext-ubersetzung.com
Dann ist es lachend sagen:

Abenteuer.
Davao, Davao, Davao MARINA
Tochter, die Tochter, die Tochter mūžiņu,
Vergessen, vergaß, vergessen, wie zu geben,
Tochter, die Tochter, die Tochter Laimīte.

Wie vergaßen, vergessen
Ich habe den ganzen Tag rūpestos,
Bounce, bounce
Nopārsteiguma erschrocken,
Wie ich höre, höre ich,
Wie sich selbst
Čukstklusiņām, ruhig
Für meine Tochter lächeln es:

Abenteuer.
Davao, Davao, Davao MARINA
Tochter, die Tochter, die Tochter mūžiņu,
Vergessen, vergaß, vergessen, wie zu geben,
Tochter, die Tochter, die Tochter Laimīte.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten