Mfaz Omnyama - Ngisebenzile Mama Songtext

Mfaz Omnyama - Ngisebenzile Mama Übersetzung

Inkomo zam' ngsebenzile (my cows, i have done well)
()
Lomama uyangithuka (this woman insults me)
Uthi ngiy'vila(calling me lazy)
Aw'bheki inkomo zami (look at my cows)
Ngsebenzile (i have done well)
Wemama uyangithuka
Uthi ngiy'vila
Aw'bheki inkomo zami
Ngsebenzile Wemama uyangithuka
Uthi ngiy'vila
Aw'buki inkomo zami
Songtext-ubersetzung.com
Ngsebenzile
(speech in Xhosa)
Kwa!
Hayi k'hamba kwesinyane mfondini
Aw'mamele kakuhle mfondini ukuthi ndthin' aphakuwe
Esawamfo kambixabi
Ndisacel'ukuk'memeza awusabele laph'Ekapa
Ndiyak'bingelela ndithi sawubona mtuwakuthi
Mfowakakuhle
Skumb'esimnyama sakuthi xawusbambe ngomhlobo
() x repeat
(Speech)

Cow ngsebenzile Wiedergabelisten (meine Kühe, ich habe gut getan)
()
Mutter Fluch (diese Frau beleidigt mich)
Ngiy'vila (ruft mich faul)
Aw'bheki mein Vieh (Blick auf meine Kühe)
Ngsebenzile (ich habe gut getan)
Wemama Fluch
ngiy'vila
Aw'bheki mein Vieh
Ngsebenzile Wemama Fluch
ngiy'vila
Aw'buki mein Vieh
Songtext-ubersetzung.com
Ngsebenzile
(Rede in Xhosa)
In!
Nicht k'hamba kwesinyane mfondini
Aw'mamele gut mfondini ndthin 'aphakuwe
Esawamfo kambixabi
Ndisacel'ukuk'memeza Reaktion laph'Ekapa
Ndiyak'bingelela ndithi hallo mtuwakuthi
Mfowakakuhle
Skumb'esimnyama xawusbambe ngomhlobo
() X Repeat
(Speech)


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten