Sally Nyolo - Tamtam Songtext

Sally Nyolo - Tamtam Übersetzung

O nne tegue sì, ma tegue yop
O nne tegue minga, ma tegue nyòm
O nne tegue madjang, ma tegue mdòm
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Ngone iba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Tam tam a mote, tam za bike
Tam tam ma tongue, tam za bike tam
Tam tam a mote, tam za bike
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

O nne tegue sì, ma tegue yop
O nne tegue minga, ma tegue nyòm
O nne tegue madjang, ma tegue mdòm
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Ngone iba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Tam tam a mote, tam za bike
Tam tam ma tongue, tam za bike tam
Tam tam a mote, tam za bike
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Iyo a mone ma dzo néé,
nzarimo minsem lìmò tele tchangua é
Ayoo a madjang ma tchangué
mor ezing a nga so vana a dzing ma éé!
Songtext-ubersetzung.com
E mone mòt, a borgue ma ne yia
Ma tereye mone dzom bia besse ma ki za éé?
Te mone mòt, a kar ma ne za'a
Me tereye mone nsisim ma some valé

O nne tegue sì, ma tegue yop
O nne tegue minga, ma tegue nyòm
O nne tegue madjang, ma tegue mdòm
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Ngone iba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Tam tam a mote, tam za bike
Tam tam ma tongue, tam za bike tam
Tam tam a mote, tam za bike
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene
mor ezing a nga so vana a dzing ma éé!

O nne tegue sì, ma tegue yop
O nne tegue minga, ma tegue nyòm
O nne tegue madjang, ma tegue mdòm
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Ngone iba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Tam tam a mote, tam za bike
Tam tam ma tongue, tam za bike tam
Tam tam a mote, tam za bike
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

O nne tegue sì, ma tegue yop
O nne tegue minga, ma tegue nyòm
O nne tegue madjang, ma tegue mdòm
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Ngone iba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Tam Tam ein Mote, Tam Za Bike
Tam tam ma Zunge, Tam Za Bike Tam
Tam Tam ein Mote, Tam Za Bike
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

O nne tegue sì, ma tegue yop
O nne tegue minga, ma tegue nyòm
O nne tegue madjang, ma tegue mdòm
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Ngone iba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Tam Tam ein Mote, Tam Za Bike
Tam tam ma Zunge, Tam Za Bike Tam
Tam Tam ein Mote, Tam Za Bike
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Iyo eine mone ma dzo néé,
Nzarimo minsem lìmò tele tchangua é
Ayoo ein madjang ma tchangué
Mor ezing a nga so vana a dzing ma éé!
Songtext-ubersetzung.com
E mone mòt, ein borgue ma ne yia
Ma tereye mone dzom bia besse ma ki za éé?
Te mone mòt, ein kar ma ne za'a
Ich tereye mone nsisim ma einige valé

O nne tegue sì, ma tegue yop
O nne tegue minga, ma tegue nyòm
O nne tegue madjang, ma tegue mdòm
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Ngone iba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Tam Tam ein Mote, Tam Za Bike
Tam tam ma Zunge, Tam Za Bike Tam
Tam Tam ein Mote, Tam Za Bike
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene
Mor ezing a nga so vana a dzing ma éé!

O nne tegue sì, ma tegue yop
O nne tegue minga, ma tegue nyòm
O nne tegue madjang, ma tegue mdòm
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Ngone iba naa ma tegue mòt
Ngone ila kiri wo tegue ndòm
Issiki naaaa bia djing ki djom
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene

Tam Tam ein Mote, Tam Za Bike
Tam tam ma Zunge, Tam Za Bike Tam
Tam Tam ein Mote, Tam Za Bike
Man itam bia nying ni ane djuk bia yene


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten