Roberto Murolo - 'A tazza 'e café Songtext

Roberto Murolo - 'A tazza 'e café Übersetzung

Vurría sapé pecché si mme vedite
facite sempe 'a faccia amariggiata...
Ma vuje, quanto cchiù brutta ve facite
cchiù bella, a ll'uocchie mieje, v'appresentate...
I' mo nun saccio si ve n'accurgite!
Ma cu sti mode, oje Bríggeta
tazza 'e café parite:
sotto tenite 'o zzuccaro
e 'ncoppa, amara site...
Ma i' tanto ch'aggi"a vutá
e tanto ch'aggi"a girá...
ca 'o ddoce 'e sott"a tazza
fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá!...
Cchiù tiempo passa e cchiù v'arrefreddate
'mméce 'e ve riscaldá..."Caffè squisito!..."
'o bbello è ca, si pure ve gelate
site 'a delizia d"o ccafé granito...
Facenno cuncurrenza â limunata...
Ma cu sti mode, oje Bríggeta

tazza 'e café parite:
sotto tenite 'o zzuccaro
e 'ncoppa, amara site...
Ma i' tanto ch'aggi"a vutá
Songtext-ubersetzung.com
e tanto ch'aggi"a girá...
ca 'o ddoce 'e sott"a tazza
fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá!...
Vuje site 'a mamma d"e rrepassatore?...
E i', bellezza mia, figlio 'e cartaro!...
Si vuje ve divertite a cagná core
i' faccio 'e ccarte pe' senza denare...
Bella pareglia fóssemo a fá 'ammore!
Ma cu sti mode, oje Bríggeta
tazza 'e café parite:
sotto tenite 'o zzuccaro
e 'ncoppa, amara site...
Ma i' tanto ch'aggi"a vutá
e tanto ch'aggi"a girá...
ca 'o ddoce 'e sott"a tazza
fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá!...
Ma cu sti mode, oje Bríggeta
tazza 'e café parite:
sotto tenite 'o zzuccaro
e 'ncoppa, amara site...
Ma i' tanto ch'aggi"a vutá
e tanto ch'aggi"a girá...
ca 'o ddoce 'e sott"a tazza
fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá!...

Die Abrechnung erfolgt unter Beweis stellen Sie mme vedite
facite Sempe 'Gesicht amariggiata ...
Aber VUJE, als seine ve facite
schöner, in ll'uocchie mieje, v'appresentate ...
Ich nicht bin Saccio Sie n'accurgite ve!
Aber diese Moden, oje Bríggeta
Tasse "Café und alkukantainen:
Weiter unten finden Sie 'oder zzuccaro
und "Hass, sind bitter ...
Aber die "Ziemlich viel" zu stimmen
und so hübsch "zu machen ...
dass 'oder ddoce' und sott "cup
Ich mmocca mm'ha kommt aus! ...
Tiempo mehr Pässe und mehr v'arrefreddate
'Mméce' und ich gekühlt ... "Kaffee lecker! ..."
'Or bbello ist, dass auch bei Frost
Website 'in Freude d "oder ccafé Granit ...
Facenno Wettbewerb limunata ...
Aber diese Moden, oje Bríggeta

Tasse "Café und alkukantainen:
Weiter unten finden Sie 'oder zzuccaro
und "Hass, sind bitter ...
Aber die "Ziemlich viel" zu stimmen
Songtext-ubersetzung.com
und so hübsch "zu machen ...
dass 'oder ddoce' und sott "cup
Ich mmocca mm'ha kommt aus! ...
VUJE Website "Mutter" und rrepassatore? ...
Und "Schönheit mein Sohn 'und Cartaro! ...
Es VUJE Spaß ve Kern Hündin
das "Ich" und Ccarte auf 'no Denare ...
Schöne pareglia Fossemò zu "Power!
Aber diese Moden, oje Bríggeta
Tasse "Café und alkukantainen:
Weiter unten finden Sie 'oder zzuccaro
und "Hass, sind bitter ...
Aber die "Ziemlich viel" zu stimmen
und so hübsch "zu machen ...
dass 'oder ddoce' und sott "cup
Ich mmocca mm'ha kommt aus! ...
Aber diese Moden, oje Bríggeta
Tasse "Café und alkukantainen:
Weiter unten finden Sie 'oder zzuccaro
und "Hass, sind bitter ...
Aber die "Ziemlich viel" zu stimmen
und so hübsch "zu machen ...
dass 'oder ddoce' und sott "cup
Ich mmocca mm'ha kommt aus! ...


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten