Roberto Murolo - 'Na tazzulella 'e café Songtext

Roberto Murolo - 'Na tazzulella 'e café Übersetzung

Vurría sapé pecché si mme vedite,
facite sempe 'a faccia amariggiata...
Ma vuje, quanto cchiù brutta ve facite,
cchiù bella, a ll'uocchie mieje, v'appresentate...
I' mo nun saccio si ve n'accurgite!
Ma cu sti mode, oje Bríggeta,
tazza 'e café parite:
sotto tenite 'o zzuccaro,
e 'ncoppa, amara site...
Ma i' tanto ch'aggi"a vutá,
e tanto ch'aggi"a girá...
ca 'o ddoce 'e sott"a tazza,
fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá!...

Cchiù tiempo passa e cchiù v'arrefreddate,
'mméce 'e ve riscaldá..."Caffè squisito!..."
'o bbello è ca, si pure ve gelate,
site 'a delizia d"o ccafé granito...
Facenno cuncurrenza â limunata...
Ma cu sti mode, oje Bríggeta,
Songtext-ubersetzung.com
tazza 'e café parite:
sotto tenite 'o zzuccaro,
e 'ncoppa, amara site...
Ma i' tanto ch'aggi"a vutá,
e tanto ch'aggi"a girá...
ca 'o ddoce 'e sott"a tazza,
fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá!...

Vuje site 'a mamma d"e rrepassatore?...
E i', bellezza mia, figlio 'e cartaro!...
Si vuje ve divertite a cagná core,
i' faccio 'e ccarte pe' senza denare...
Bella pareglia fóssemo a fá 'ammore!
Ma cu sti mode, oje Bríggeta,
tazza 'e café parite:
sotto tenite 'o zzuccaro,
e 'ncoppa, amara site...
Ma i' tanto ch'aggi"a vutá,
e tanto ch'aggi"a girá...
ca 'o ddoce 'e sott"a tazza,
fin'a 'mmocca mm'ha da arrivá!...

Die Abrechnung erfolgt unter Beweis stellen Sie mme vedite,
facite Sempe 'Gesicht amariggiata ...
Aber VUJE, wie seine ve facite,
schöner, in ll'uocchie mieje, v'appresentate ...
Ich nicht bin Saccio Sie n'accurgite ve!
Aber diese Moden, oje Bríggeta,
Tasse "Café und alkukantainen:
Weiter unten finden Sie 'oder zzuccaro,
und "Hass, sind bitter ...
Aber die "Ziemlich viel" zu stimmen,
und so hübsch "zu machen ...
dass 'oder ddoce' und sott "Tasse,
Ich mmocca mm'ha kommt aus! ...

Tiempo mehr Pässe und mehr v'arrefreddate,
'Mméce' und ich gekühlt ... "Kaffee lecker! ..."
'Or bbello ist, dass auch bei Frost,
Website 'in Freude d "oder ccafé Granit ...
Facenno Wettbewerb limunata ...
Aber diese Moden, oje Bríggeta,
Songtext-ubersetzung.com
Tasse "Café und alkukantainen:
Weiter unten finden Sie 'oder zzuccaro,
und "Hass, sind bitter ...
Aber die "Ziemlich viel" zu stimmen,
und so hübsch "zu machen ...
dass 'oder ddoce' und sott "Tasse,
Ich mmocca mm'ha kommt aus! ...

VUJE Website "Mutter" und rrepassatore? ...
Und "Schönheit mein Sohn 'und Cartaro! ...
Es VUJE Spaß ve Herz zu meckern,
das "Ich" und Ccarte auf 'no Denare ...
Schöne pareglia Fossemò zu "Power!
Aber diese Moden, oje Bríggeta,
Tasse "Café und alkukantainen:
Weiter unten finden Sie 'oder zzuccaro,
und "Hass, sind bitter ...
Aber die "Ziemlich viel" zu stimmen,
und so hübsch "zu machen ...
dass 'oder ddoce' und sott "Tasse,
Ich mmocca mm'ha kommt aus! ...


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten