The Kelly Family - Boga Boga Songtext

The Kelly Family - Boga Boga Übersetzung

Boga, boga, marinela, marinela,
join biardegu, urrutira urrutira.
Bai Indietara, bai Indietara.
Es det, es det, er det, nik ikusiko
Songtext-ubersetzung.com
zure playae derra, playae derra.
Agur, agur, agur, ondarroako
itzaso, itzaso basterra, itzaso, itzaso basterra.
Marinela, marinela, boga, marinela.

Boga, boga, Seemann, Seemann,
biardegu verbinden, weit weg.
Ja Indien und Indien.
Ich es, es det, det er, ich sehe
Songtext-ubersetzung.com
Ihre playae Derr, Derr playae.
Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, Ondarroa
itzaso, itzaso Basterra, itzaso, itzaso Basterra.
Seemann, Seemann, boga, Seemann.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten