Jinusean - Jinusean Bomb Songtext

Jinusean - Jinusean Bomb Übersetzung

Naege marhejwo sashirur marhejwo
jongmar ni maumur marhejwo
nar saranghanunji ormaman khum inji
jongmar ni maumur nouojwo

Nononon hangsangur gurigo irsengur noui maumderoman
sengaghani? haryohani? donun ijenun guman!
nan ne gog jong boda dokhun sarangin goya
dajimur jaku badnun noui uishim aphesodo nan
gurohge myod bonshigina yagsoghesso
irohge nanun noege ne ane sogheso
inunde mwor otohge na do isang hagesso?
nar ije badajumyon johgesso

OH dabdabhe to gabgabhe na otogheya
norur iheshikhir suga issurji nur gurohge na sengaghe
haruedo myod bonshigur shimgaghe
UH! ne sarangun nomu yagsogheso
urgo isso naui gasumsogeso
no obshi amuron uimi obnun narui banbog soge
nar ijen bada jumyon johgesso

OH! sengaghe bwa guter dashi dorabwa
nomunado gasum twinun guter gioghe bwa
noui arumdaum irago iru marhar su obnun
amuri mwora hedo mallo sor myonghar su obnun
guron goshi osso noege pajyo borin na negenun
soro saranghanun guron sengag bakenun
Songtext-ubersetzung.com
to oruji anhasso onjena mori soge nor guryosso
OH! nanun guresso AH! AH!

Hajiman shiganun sechorom naraga borigo
goero omui nari shijag doego
nonun nar jomjom uishimhago
nan gu maumur dolligo shiph go
norur ne phume hangsang dama dugo
1999nyon (chon-gubeg-gushib-gu nyon) kuth nar kajido
gyothe igesso ajig morugesso?
YOU & ME FOREVER na yagsog hagesso!

Onjekaji barabwa yaman he! OOH! MI AMORE
ijenun gumanhe imi nan modun gosur juojanha
onjena marhejanha gurohjiman nonun dudgo ijir anhjanha!
nar mido jwo nukyo jwo gamssa jwo
narur ije ne aneso jayurobge phuro jwo
nar arajwo bullo jwo bada jwo
nege ije ne aneso jayurobge gide jwo

Hanureso bonejun uri sarangur
irur su obdamyon mandur su obdamyon
nanun gu aphumuro michyo borir goramyon
ar su igeni? OH gurohdamyon
ije guman bada jwo naui sarangur!
juinur irhoborin naui sarangur
ne maumsog giphun bosog gathun sarangur
ni aphe inun yogi naui sarangur

Ege marhejwo sashirur marhejwo
jongmar dieses Alter marhejwo
nar saranghanunji ormaman Khum inji
jongmar dieses Alter nouojwo

Nononon hangsangur gurigo irsengur Oui maumderoman
sengaghani? haryohani? donun guman verrückt!
nan ne Gog jong boda dokhun Clubhaus goya
dajimur Jaku badnun Oui uishim aphesodo nan
gurohge myod bonshigina yagsoghesso
irohge Nonne noege ne ane sogheso
inunde Wor otohge die Flut hagesso tun?
nar Ije badajumyon johgesso

OH dabdabhe zu gabgabhe otogheya na
norur iheshikhir suga nur issurji gurohge na sengaghe
haruedo myod bonshigur shimgaghe
UH! ne sarangun nomu yagsogheso
Burgo isso naui gasumsogeso
kein obshi amuron uimi obnun Rui auch banbog
nar allein bada jumyon johgesso

OH! sengaghe BWA guter dashi dorabwa
nomunado Gasum twinun guter gioghe BWA
Oui arumdaum Irago IRU marhar su obnun
Amuri Wora Edo Allo unten myonghar su obnun
Goshi Universitäten Osso noege pajyo Morin und negenun
Soro saranghanun versehentliche Piercing bakenun
Songtext-ubersetzung.com
zu oruji auch anhasso onjena mori noch guryosso
OH! Nun guresso AH! AH!

Hajim shiganun sechorom Körper Origo
goero omui Tage shijag Doego
nonun nar jomjom uishimhago
nan gu Alter dolligo shiph gehen
norur ne Phumi hangsang dama dugo
1999nyon (chon-gubeg-gushib-gu Nyon) Ort nar kajido
gyothe Gesso Jig morugesso?
YOU & ME FÜR IMMER na yagsog hagesso!

Onjekaji er barabwa Jemen! OOH! MI AMORE
insane gumanhe imi nan Odun gosur juojanha
onjena marhejanha gurohjiman nonun dudgo überflutet anhjanha!
nar mido JWO Ukyo JWO gamssa JWO
RUR Ije ne aneso jayurobge phuro JWO
nar arajwo Bullo JWO bada JWO
Ege Ije ne aneso jayurobge Gide JWO

Hanureso bonejun uri sarangur
RUR su su obdamyon Vorarbeiter obdamyon
Nun gu aphumuro michyo morir goramyon
ar su Geni? OH gurohdamyon
Ije guman bada JWO naui sarangur!
juinur irhoborin naui sarangur
ne maumsog giphun Flüssigkeit gathun sarangur
ni Phe Nonne Yogis naui sarangur


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten