Ibeyi - Ibeyi (Outro) Songtext

Ibeyi - Ibeyi (Outro) Übersetzung

Bejila Omo Edun
Bejila Omo Edun
Beji bejila ambeku yare
Bejila Omo Edun
Bejila Omo Edun
Beji bejila ambeku yare

Bejila elese aremu
Beji loro ese
Bejila elese aremu
Beji loro ese

Onareo onareo
Onareo onareo
Songtext-ubersetzung.com

Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure
Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure
Alabeyaure, alabeyaure
Alabeyaure, alabeyaure
Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure
Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure
Alabeyaure, alabeyaure
Alabeyaure, alabeyaure
Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure

Bejila Studenten wünschen
Bejila Studenten wünschen
Beji bejila ambeku yare
Bejila Studenten wünschen
Bejila Studenten wünschen
Beji bejila ambeku yare

Tochter sündige Bejila
Beji giftige Beine
Tochter sündige Bejila
Beji giftige Beine

onareo onareo
onareo onareo
Songtext-ubersetzung.com

Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure
Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure
Alabeyaure, alabeyaure
Alabeyaure, alabeyaure
Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure
Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure
Alabeyaure, alabeyaure
Alabeyaure, alabeyaure
Son dos jimaguas
Son dos alabeyaure


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten