Hvid Sjokolade - Skyd dem op Songtext

Hvid Sjokolade - Skyd dem op Übersetzung

Længe før fabrikker og biler der dytter
længe før du så den første valgplakat med Schlyter
længe før forurening og lerhytter
var der hampen der skød op og skød op og skød op
for 65 hundrede år siden
forsynede den kineserne med skævhed og viden
om hvordan man kunne anvende planten
og de små gule mænd syn's det var et held de fandt den
for roden gav dem medicin
blomster og blade gav dem et billigt grin
stængel blev til reb tekstiler og papir
frø bli'r til olie og til mad til en glad en der si'r:
Nu gør vi sgu' lig'som skævøjerne
de importered' potten og blev hurtigt højere
takked' guderne og kaldte cannabis magi
skreg af velbehag og gik til tjaldterapi
falleri og fallerulalej
den græske flåde brugte cannabis til sejl
og Kong Christian IV befaled' bønder til at producere mere
ingen protesterer
for nu er potplanten blevet kendt
hele verden kender den og verden den er tændt
på marihuana - konger falder på knæ
for at be' til Moder Jord om et cannabistræ, så:

Omkvæd: Moder Jord - Skyd dem op, skyd dem op
Potplanterne - Skyd dem op, skyd dem op
Songtext-ubersetzung.com
Hampen - Skyd den op, skyd den op
skyd den op, Moder Jord, skyd den op nu...

Nu' det lang tid siden folk og fed fandt hinanden
siger man galar får man svar med en banden
for mange folk har glemt at da den started' med at gro
fik den civilisationen op på næste niveau
og jakkesættet går i ring
lover ting men vover ik' at se sig omkring
det mener vel ideen om den frie fed er død
selv om det bevisligt er sundere end mjød
selv om arbejdsløshed og betalingsbalance
kunne falde og forbedres hvis man gav det en chance
groed' galar og udnytted' planten optimalt
eller hva' nu - hvis marihuana var legalt
hvad hvis man på et apotek
igen ku' købe cannabis som medicin for en slik
nu ligger hampen selv og slikker sine sår
for kunstig psykofarmaka er hva' man i dag får
går du på gaden for at købe et G
risikerer du' din pusher heller' vil sælge sne
så jeg spø'r om det er mig eller staten der laller
eller trænger nogen bare til at pudse deres briller?
Hvorfor fælder vi træer til papir
når man af hver hektar hamp ka' lave 4 gange mer'?
Hvorfor tror jeg at når mennesket dør
vil potplanterne skyde op lig'som før?...

Lange vor Fabriken und Autos hupen
lange bevor Sie sah die erste Wahlplakat mit Schlyter
gut vor Verschmutzung und Lehmhütten
es war Hanf, die geschossen und schossen und schossen
für 65 Jahrhundert vor
die Chinesen mit Voreingenommenheit und Wissen,
wie die Pflanze zu verwenden
und die kleinen gelben Männer Anblick es war ein Glück fanden sie die
für root gab ihnen Medizin
Blüten und Blätter gaben ihnen ein gutes Lachen
Stiel war Seil Textilien und Papier
Samen zu Öl und Nahrungsmittel für eine glückliche gehen, die nie sagen:
Jetzt verdammen wir lig'som skævøjerne
die Bedeu "Topf und wurde schnell höher
dankte "die Götter und Cannabis genannt Magie
schrie vor Freude und ging zur Unkraut Therapie
Falleri und fallerulalej
die griechische Flotte Cannabis konsumiert zu segeln
und König Christian IV befaled Bauern mehr zu produzieren
kein Protest
jetzt bekannt Potplanten worden
die ganze Welt wissen es und die Welt wird es eingeschaltet
auf Marihuana - Könige fällt auf die Knie
zu beten, zu Mutter Erde auf einem cannabistræ:

Chorus: Mutter Erde - Erschießen, schießen sie
Potplanterne - Erschießen, schießen sie
Songtext-ubersetzung.com
Hampen - Push it up, es Push-up
schießen sie auf, die Mutter Erde, schießen sie jetzt nach oben ...

Jetzt 'schon vor langer Zeit Menschen und Fett gefunden einander
sagen Galar mit einer Bande beantwortet
zu viele Leute haben vergessen, dass, wenn es gestartet 'zu wachsen
bekam die Zivilisation auf die nächste Stufe
und der Anzug gestern in den Ring
versprechen Dinge, aber es wagen ik 'umzuschauen
es hält auch die Idee des freien Fett ist tot
obwohl es wird gezeigt, als Met gesünder sein
obwohl die Arbeitslosigkeit und Zahlungsbilanz
könnte fallen und verbessert werden, wenn man ihm eine Chance gab
Porridge 'Galar und ungenutztes' Anlage optimal
oder das, was jetzt - wenn Marihuana legal
was ist, wenn man in einer Apotheke
wieder ku 'kaufen für einen Song Cannabis als Medizin
Jetzt ist der Hanf selbst und leckt seine Wunden
künstliche Psychopharmaka sind huh heute bekommt man
gehen Sie auf die Straße, um eine G zu kaufen
Sie riskieren 'Ihr Drücker noch "Schnee verkaufen
so ich spø'r, ob es mir oder den Zustand, in Laller
oder jemanden brauchen nur ihre Gläser zu polieren?
Warum Fallen wir Bäume für Papier
wenn man von jedem Hektar Hanf ka 'machen 4-mal mehr'?
Warum denke ich, dass, wenn ein Mann stirbt
potplanterne wird vor lig'som schießen? ...


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten