't Hof van Commerce - Voe de show Songtext

't Hof van Commerce - Voe de show Übersetzung

a-oh jin voe 't geld
a-oh twji voe de shows
a-oh drie voer us zelvn
en voe't applaus

a-oh jin voe 't geld
a-oh twji voe de shows
a-oh drie voer us zelvn
en voe de house

't hof van commerce is were ier (wo wo wo wow wow wow wow)
Buzze, 4T4 en Kowlier

ik beginne 'n restorang
en ik ete zelve ton
ik ben de chefkok
ik ben de chef wok
ik è twintig goudne tandn
en ik voele my de man
voe de fans ip de macadam
woa moek da tjiknen dè madam
wuk vind unne vint doa van
want ge eet zoveel bannann
bitches is ol veel gezeid
mo ge oud oltyd u been gespreid
ge lopt met veertien kinders van verschillnde nationaliteit
en dat is een feit
ik èt ol mjir gezeid
'k èt ip geschreevn in een boekske mo 'k èt misleid
ik drinke 'n stik of tien kaffies
myn lyf stoat stoake styf
loop mo lik de Khadaffies
'k weete me myn lyf gin blyf
ik eete 'n stikske bief
met pikante pepersose
en direct weete 'k ik dat twji kjirn brand ier en morgen zu hause
ajajaj kzou da wok èn van de Thai
ik ben multicultureel
want ik kyke soms no RAI
ik bedoele nie da genre
mo wel de tilevisie
ik ben grizy
komme craizy
oak de zjee zie

a-oh jin voe 't geld
a-oh twji voe de shows
a-oh drie voer us zelvn
en voe't applaus

a-oh jin voe 't geld
a-oh twji voe de shows
a-oh drie voer us zelvn
en voe de house

't hof van commerce is were ier (wo wo wo wow wow wow)
a-oh Buzze, 4T4 en Kowlier (wo-wow wo-wow)

juste gezeid
bloat geleid
ounder oogn druk is't of gespeit
tentoon gespreid
in't openboar ge kunt nie round et feit
da'j der úteindlyk nie round goa kunn ik peis et wei
voorbereid
tout de puntjes útgebreid enei
Songtext-ubersetzung.com
lik domus day
lotje verkocht en an de man gebrocht
ezo verspreid
en voddere verrúminge gezocht
nie gekocht noch gekreegn
mo gecultiveerd
met eigen and
klauw en tand
is't gefabriceerd
gezond verstand èt ol olle kantn gedicteerd
succes verzeekrd
an de kant geleid gereserveerd
gecontroleerd werd het los geloatn
niemand èt et in de goatn
niet te klootn kan't er boatn
volk in olle stoatn
zounder moate
's noavens veel te loate
in 'ús of ip stroate
sober of ne koater

hey en ou is't, is olles oké
vrji goed en ou is't me gy
ip u werk, in de club met u wuf en de kids en wok met de gezondheid é
'k ben bly da je oll gekomn zyt
youhurt het voe iederjeen
speciaal voe de vlotten transit
ge kut da toch nie mjin
ik mjine echt van olles
mo ge kunt nie zien an my
'k vertelle e hjile litanie
over Spears Britany
dat i ne twidde kji da'j gie doarover bezig zyt
ja mo da es funny shit
mo misschien wel over tyd

a-oh jin voe 't geld
a-oh twji voe de shows
a-oh drie voer us zelvn
en voe't applaus

a-oh jin voe 't geld
a-oh twji voe de shows
a-oh drie voer us zelvn
en voe de house

a-oh jin voe 't geld
a-oh twji voe de shows
a-oh drie voer us zelvn
en voe't applaus

jin voe 't geld
twji voe de shows
drie voer us zelvn
wowowow

a-oh 't hof van commerce is were ier
a-oh Buzze, 4T4 en Kowlier

a-oh 't hof van commerce is were ier
Buzze, 4T4 en Kowlier

't hof van commerce is were ier
BZA 4T4 en Kowlier

't hof van commerce is were ier
BZA 4T4 en Kowlier

A-oh jin voe 't geld
A-oh twji voe de zeigt
A-oh drie voer wir zelvn
En voe't applaus

A-oh jin voe 't geld
A-oh twji voe de zeigt
A-oh drie voer wir zelvn
En voe de Haus

'T hof van Handel ist ier (wo ich wow wow wow wow wow)
Buzze, 4T4 en Kowlier

Ik beginne 'n restorang
En ik ete zelve ton
Ik ben de chefkok
Ik ben de chef wok
Ik è twintig goudne tandn
En ik voele mein Mann
Voe de fans ip de macadam
Woa moek da tjiknen dè madam
Wuk vind unne vint doa van
Will ge eet zoveel bannann
Bitches ist ol veel gezeid
Mo ge oud oltyd du war gespreid
Ich bin mit einem Freund
Das ist een feit
Ik èt ol mjir gezeid
'K èt ip geschreevn in een boekske mo' k èt misleid
Ik drinke 'n stik von tien kaffies
Myn lyf stoat stock styf
Schleife mo lik de Khadaffies
'K weete mich myn lyf gin blyf
Ik eete 'n stikske bief
Traf pikante pepersose
En direct weete 'k ik dat twji kjirn brand ier en morgen zu hause
Ajajaj kzou da wok èn van de Thai
Ik ben multicultureel
Will ik kyke soms kein RAI
Ik bedoele nie da genre
Mo wel de tilevisie
Ik ben grizy
Komme craizy
Oak de zjee zie

A-oh jin voe 't geld
A-oh twji voe de zeigt
A-oh drie voer wir zelvn
En voe't applaus

A-oh jin voe 't geld
A-oh twji voe de zeigt
A-oh drie voer wir zelvn
En voe de Haus

'T hof van commerce ist ier (wo ich wow wow wow wow)
A-oh Buzze, 4T4 en Kowlier (wo-wow wo-wow)

Juste gezeid
Bloß geleid
Ounder oogn druk ist nicht gespeit
Tentoon gespreid
In't openboar ge kunt nie round et feit
Da'j der úteindlyk nie runde goa kunn ik peis et wei
Voorbereid
Tout de puntjes útgebreid enei
Songtext-ubersetzung.com
Lik domus Tag
Lustige Mann und Mann
Ezo verspreid
En voddere verrúminge gezocht
Nie gekocht noch gekreegn
Mo gecultiveerd
Met eigen und
Klauw en tand
Ist nicht gefabriziert
Gezond verstand èt ol olle kantn gedicteerd
Erfolge verzeekrd
Ein kant geleid gereserveerd
Gecontroleerd werd het los geloatn
Niemand èt et in de goatn
Niet te klootn kan't er boatn
Volk in olle stoatn
Zounder moate
'S noavens veel te loate
In 'ús von ip stroate
Nüchtern von ne koater

Hey en ou is't, ist olles oké
Vrji ging es mir nicht
Ip u werk, im Klub traf u wuf en de Kinder en wok met de gezondheid é
'K ben bly da je oll gekomn zyt
Duhurt het voe iederjeen
Speciaal voe de vlotten transit
Ge kut da toch nie mjin
Ik mjine echt van olles
Mo ge kunt nie zien an meine
'K vertelle e hjile litanie
Über Spears Britany
Das ich ne twidde kji da'j gie doarover bezig zyt
Ja mo da es lustig scheiße
Mo misschien wel over tyd

A-oh jin voe 't geld
A-oh twji voe de zeigt
A-oh drie voer wir zelvn
En voe't applaus

A-oh jin voe 't geld
A-oh twji voe de zeigt
A-oh drie voer wir zelvn
En voe de Haus

A-oh jin voe 't geld
A-oh twji voe de zeigt
A-oh drie voer wir zelvn
En voe't applaus

Jin voe 't geld
Twji voe de zeigt
Drie voer wir zelvn
Wowowow

A-oh 't hof van Handel ist ier
A-oh Buzze, 4T4 und Kowlier

A-oh 't hof van Handel ist ier
Buzze, 4T4 en Kowlier

'T hof van commerce ist ier
BZA 4T4 und Kowlier

'T hof van Handel ist ier
BZA 4T4 und Kowlier


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten