Heidrun - Dödsriket Songtext

Heidrun - Dödsriket Übersetzung

Som dotter av loke jag förskastats av Tor
Nu hämndens begär inom mig bor
I natten jag rider i väntan på dig
När livet det slocknar tillfaller du mig!

Jag kommer för att ta dig till boning utav sorg
Jag tar ditt släkta och kedjar vid min borg
Sargade lik visar vägen
Songtext-ubersetzung.com
Du färdats över mark som är död åt ---

I döden valkyrian tar liv
Tar dig till mitt rike
Där du stannar i evig tid
I döden valkyrian tar liv
Tar dig till mitt rike
Där du stannar i evig tid

Als Tochter von Loki, wird ich von Tor geworfen
Jetzt Rache Wünsche in mir leben
In der Nacht für Sie reiten warten I
Wenn das Leben da draußen geht mir zu fallen!

Ich werde Ihnen zu dem Aufenthaltsort der Trauer zu nehmen
Ich nehme Ihre verwandten und Kette an meinem Schloss
Mangled Leichen zeigen den Weg
Songtext-ubersetzung.com
Sie fahren über Land, das ist der Tod zu ---

Der Tod nimmt das Leben Walküre
Bringt Sie zu meinem Reich
Wo Sie bleiben für immer
Der Tod nimmt das Leben Walküre
Bringt Sie zu meinem Reich
Wo Sie bleiben für immer


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten