Great Minds - Kan er maar 1 zijn Songtext

Great Minds - Kan er maar 1 zijn Übersetzung

Het is wat je hoort, hoe je voelt, Er kan er maar een zijn, een zijn.
Great Minds.
RICOFTG
Genoeg geweest, duik onder in mijn catacombe.
Zie je schijnen als een sterretje, kattenkontje.
Navigatie kapot, koop een plattegrondje.
Je was een flexe jongen, maar je bent veranderd, zonde.
En pas op voor het korte lontje.
Opgefokte pappie wil meteen klappen, watte?
Is mis met je, is niks mis met me.
Geen doen denken, ik doe en denk na.
Klokspel chefkok Lex Steel is back, Groot deel van die nieuwe generatie mc's zijn, hmm.
Maar ik neem niks kwalijk.
Ik hou het bij deze met mijn Glennfiddich 12.
STICKSFTG
En we komen in grote getale, de flow is gevaarlijk.
Zij die liepen rond te kloten krijgen op hun falie.
STICKSFTG
En de catalogus is er best wel eentje.
Zo van als je wil komen, zet dan wel je beste beentje.
Zo veel flexness in mijn grote teen, De question is wie is de lekkerste van Lois Lane?
Belangrijke zaken, jazeker, wat is er?
Vroeger gebruikte we jouw CD's als frisbee's.
En nu MP3's als lachtherapie, Een beetje ontspannen snap je, c'est la vie.
RICOFTG
Die vliegen om m'n oor, liegen er niet om.
Designhuis in België flow op beats van Le Prof.
Offline, like a mother, www me ballen, Ik ben er niet, je kan m'n okselhaar kammen.
Zo zijn wij, dat kan er maar 1 zijn:
Songtext-ubersetzung.com
STICKSFTG
Great Minds.
STICKSFTG
Het is wat je hoort, hoe je voelt, Er kan er maar een zijn, een zijn.
Great Minds.
JIGGYDJE
Indien je op wonderbaarlijke wijze ontgaan is wat de fock mijn naam is, komtie aan bitch: Jiggens!
Ze zeggen doe eens even normaal, maar ik hou geen een norm aan Nee joh, ik hou het alleen maar enorm aan.
The game is precies dat, een game voor me.
En nu die played out is, geen hol meer aan.
Dus begeef ik mij in mijn eigen lane voortaan, Zondagrijders geef ik geen voorrang.
Dit is pedaal op het metaal, in versnelling 6.
Heb jij een hekel aan bumperklevers? (Ga de fok op uit m'n weg) Great minds think alike, dus lijkt je visie niet de mijne.
Ligt dat misschien aan mij, maar dat is niet waarschijnlijk Want er kan er maar 1 zijn.
MC_
WINNE
Ik zei je toch dat we 1 zijn.
Een ieder van ons kiert je carrière met een lijn, Dat zijn vier maten.
Deze vier maten, zetten de toon voor zij die over mc's praten.
Flex niet echt, maar ben een flexe rapper.
Zijn ze fly dan ben ik nice met een vliegenmepper.
Doe een schietgebedje.
Er is never beef, maar als het moet serveer ik het op een pistoletje.
Get it, pistoletje?
Hoe we van flows eten is simpel als hoe we rappers net brood breken.
Yeah, fuck jouw hele generatie.
We zijn met daden hier, praten doen we telepathisch.
STICKSFTG
Het is wat je hoort, hoe je voelt, Er kan er maar een zijn, een zijn.
Great Minds.

Es ist, was Sie hören, wie Sie sich fühlen, kann es nur ein, sind eins.
Großer Verstand.
RICOFTG
genug gewesen, tauchen Sie ein in meine Katakombe.
Sehen Sie wie ein Stern leuchten, Katzen ass.
Navigation gebrochen, einen Grundriss kaufen.
Du warst ein Flexe Junge, aber du hast dich verändert, sin.
Und achten Sie auf die kurze Sicherung.
Papa angehoben würde sofort zusammenbrechen, watte?
Stimmt nicht mit dir ist nichts falsch mit mir.
Do no denke ich tun und denken.
Clock Spiel Chef Lex Steel ist zurück, großer Teil der neuen Generation MCs, hmm.
Aber ich nehme nichts verkehrt.
Ich bleibe dabei mit meinem Glenfiddich 12.
STICKSFTG
Und wir kommen in großer Zahl, die Strömung gefährlich ist.
Diejenigen, die um Unordnung zu bringen, ihre kläglich.
STICKSFTG
Und der Katalog ist ganz allein.
Also, wenn Sie kommen möchten, dann setzen Sie es Ihren besten Fuß.
So viel flex ness in meinem großen Zeh, die Frage ist, wer der beste Lois Lane ist?
Wichtige Dinge, ja, was ist es?
Vorher haben wir Ihre CDs als frisbee ist.
Und jetzt MP3s als Lachtherapie, Einfach entspannen Sie wissen, c'est la vie.
RICOFTG
Fliegen um mein Ohr, lügen nicht.
Design House in Belgien fließen zu Beats von Le Prof
Offline, wie eine Mutter, www mich Bälle, ich bin nicht, können Sie meine Achselhaare kämmen.
Zum Beispiel sind wir, die nur 1 sein kann:
Songtext-ubersetzung.com
STICKSFTG
Großer Verstand.
STICKSFTG
Es ist, was Sie hören, wie Sie sich fühlen, kann es nur ein, sind eins.
Großer Verstand.
JIGGYDJE
Wenn Sie wie durch ein Wunder, was das Vorsegel meinen Namen verpasst, kommt er zu meckern: Jiggens!
Sie sagen, als normal betrachten, aber ich habe nicht einen Standard auf Nein Kumpel, ich es einfach enorm halten.
Das Spiel ist nur, dass ein Spiel für mich.
Und nun wird das gespielt, nicht mehr hohl.
Also gehe ich zu meiner eigenen Spur jetzt, Sonntagsfahrer ich nicht überwiegen.
Dies ist Pedal auf das Metall, in den sechsten Gang.
Hassen Sie tailgaters? (Go auf dem Weg der Zucht heraus) Große Geister denken gleich, so dass Ihre Vision Mine scheint nicht.
Dies kann zu mir haben, aber das ist nicht wahrscheinlich, weil es nur eine sein kann.
MC_
WINNE
Ich habe dir gesagt, dass wir eins sind.
Jeder von uns fangen Einblicke in Ihre Karriere mit einer Linie, die vier Größen sind.
Diese vier Dimensionen, den Ton für diejenigen, die über MCs sprechen.
Flex ist nicht wirklich, aber ich bin ein Rapper Flexe.
Sind sie fliegen Ich bin schön und mit einem Schneebesen.
Haben ein kleines Gebet.
Es gibt nie Rindfleisch, aber wenn ich es auf einem pistolet dienen müssen.
Holen Sie es, pistolet?
Wie fließt von Essen ist einfach, wie man Rappern nur Brot brechen.
Ja, fick deine ganze Generation.
Wir sind Aktionen hier, wir tun telepathisch sprechen.
STICKSFTG
Es ist, was Sie hören, wie Sie sich fühlen, kann es nur ein, sind eins.
Großer Verstand.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten