Gilberto Gil - Life Gods Songtext

Gilberto Gil - Life Gods Übersetzung

N'kukluk'mba . Oxalá
Odin . Manitoo . Xuedeh
Aggayun . Göt . Baoh
Allah

Tupan . N'Olorun . Tamnarah
Golorud . Ualereh
Zambyn . Zeus . Ruwatah
Iesu . Jah . Shalam-Tzieh

Amaterasu . Bathalah
Mandarah . Unguleveh
Khrisnha . Efozu

Yambah . Oshun . Asdulai
Kalah . Okut . Nyaambeh
Aquaan . Akuah
Jesus . Rah . Yelen-Dayeh

Tentei . Dio
Asher . Dieu . Dios . Ymanah
Songtext-ubersetzung.com
Kami . So-Ko
Lubnah . Theos . Yallah

Maomeh . Juremah
Shiva . Shangoh
Butzimmy . Yumallad
Yaoh

Dumnezteu . Banarah
Gaya . Munetoh
Aton . Amon . Iemanjá
Erê . Yaoh

Iansã . Adonay
Brahma . Gedepoh
Tzikem-Boo . Atzilah
Yaoh

D'Olodum . Yamanah
Oxóssi . Shido
Buda . Gee . Jeová
Erê . Yaoh

N'kukluk'mba Oxalá
Odin Manitoo Xuedeh
Aggayun Bekam . Baoh
Allah

Tupan N'Olorun Tamnarah
Golorud Ualereh
Zambyn Zeus Ruwatah
Iesu Jah. Shalam-Tzieh

Amaterasu Bathalah
Mandarah Unguleveh
Khrisnha Efozu

Yambah Oshun Asdulai
Kalah Okut Nyaambeh
Aquaan Akuah
Jesus. Rah Yelen-Dayeh

Tentei Dio
Asher Dieu Dios Ymanah
Songtext-ubersetzung.com
Kami So-Ko
Lubnah Theos Yallah

Maomeh Juremah
Shiva Shangoh
Butzimmy Yumallad
Yaoh

Dumnezteu Banarah
Gaya Munetoh
Aton Amon Iemanjá
Erê Yaoh

Iansã. Adonay
Brahma Gedepoh
Tzikem-Boo Atzilah
Yaoh

D'Olodum Yamanah
Oxóssi Shido
Buda Gee Jeová
Erê Yaoh


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten