General Knas - Flyg lilla fågel Songtext

General Knas - Flyg lilla fågel Übersetzung

Du måste...
One dot produktion
Du måste va' stark, I denna tid.
Du måste va' stark... Lyft upp dig själv
Jah du måste va' stark, Flyg lilla fågel, flyg!
Jah du måste va' stark, lätta upp mot skyn!
Jah du måste va' stark, högt upp ovan din!
Jah du måste va' stark, Jah du måste!

I denna tid av konkurrans, En liten fågel har inte en chans
Hökar vakar över, det finns rovdjur överallt
Vart ska hon någonstans?
Snart är hon för stor, hon måste lämna sitt bo
Är hon redo månntro?
Lilla prinsessa, fast din tid var kort, lätt att livet kan va' hårt
När vinden blåser på, har du bara dig själv, så du måste vakta din eld
Allt du kan om är flyga du vet, det är ingen hemlighet
Att livet har förberett dig för allt som jag sagt
Bred ut dina vingar och se att dem bär
Flyg, Flyg, Flyg, Din tid är här, Flyg lilla fågel, flyg!

Jah du måste va' stark, Flyg lilla fågel, flyg!
Jah du måste va' stark, lätta upp mot skyn!
Jah du måste va' stark, högt upp ovan din!
Jah du måste va' stark, Jah du måste!
Songtext-ubersetzung.com

Det handlar inte om att fly, det är livets realitet
Högt upp ovan din, kommer du se sånt som vi inte ser
Så flyg, flyg, flyg och berätta för oss sen, vilken underbar sikt du såg där högt upp i skyn

Jah du måste va' stark, Flyg lilla fågel, flyg!
Jah du måste va' stark, lätta upp mot skyn!
Jah du måste va' stark, högt upp ovan din!
Jah du måste va' stark, Jah du måste!

Jah du måste va' stark, Flyg lilla fågel, flyg!
Jah du måste va' stark, lätta upp mot skyn!
Jah du måste va' stark, högt upp ovan din!
Jah du måste va' stark, Jah du måste! Jaaah

Så du måste
Flyg lilla fågel, flyg
Flyg mot frihet, ahhhh
Flyg lilla fågel, flyg
Flyg mot frihet, ahhhh

Stay Lifted brothers & sisters!
Keep it 420!
Best Regards,
Emil ;)

Sie müssen ...
Ein Punkt Produktion
Sie haben 'stark, in dieser Zeit zu sein.
Sie haben ', stark zu sein ... Richte dich
Jah, müssen Sie 'stark, Flüge kleiner Vogel huh, fliegen!
Jah, müssen Sie die starke huh, erleuchten den Himmel!
Jah, müssen Sie die starke huh, hoch oben über Ihre eigenen!
Jah, müssen Sie die starke huh, Jah, Sie müssen!

In dieser Zeit der konkurrans, hat ein kleiner Vogel keine Chance
Falken wachen, gibt es Räuber überall
Wohin geht sie irgendwo?
Bald sie zu groß war, muss sie ihr Nest verlassen
Ist sie bereit -Wonder?
Kleine Prinzessin, aber die Zeit war kurz, einfach kann das Leben eh 'hard
Wenn der Wind in weht, müssen Sie nur sich selbst, so müssen Sie Ihr Feuer schützen
Alles, was Sie auf der fliegen kann, wissen Sie, es ist kein Geheimnis,
Das Leben hat sich für alles, was Sie vorbereitet, sagte ich
Verbreiten Sie Ihre Flügel und sehen, dass sie tragen
Flüge, Flug, Flug, Ihre Zeit ist hier, fliegen kleine Vogel, flieg!

Jah, müssen Sie 'stark, Flüge kleiner Vogel huh, fliegen!
Jah, müssen Sie die starke huh, erleuchten den Himmel!
Jah, müssen Sie die starke huh, hoch oben über Ihre eigenen!
Jah, müssen Sie die starke huh, Jah, Sie müssen!
Songtext-ubersetzung.com

Es geht nicht um Flucht, es ist Realität das Leben
Hoch oben über Ihnen, werden Sie Dinge sehen, die wir nicht sehen
So Luft- und Raumfahrt, Luftfahrt, Raumfahrt und sagen uns dann, was für ein wunderbarer Anblick, den man dort sah, hoch oben in den Himmel

Jah, müssen Sie 'stark, Flüge kleiner Vogel huh, fliegen!
Jah, müssen Sie die starke huh, erleuchten den Himmel!
Jah, müssen Sie die starke huh, hoch oben über Ihre eigenen!
Jah, müssen Sie die starke huh, Jah, Sie müssen!

Jah, müssen Sie 'stark, Flüge kleiner Vogel huh, fliegen!
Jah, müssen Sie die starke huh, erleuchten den Himmel!
Jah, müssen Sie die starke huh, hoch oben über Ihre eigenen!
Jah, müssen Sie die starke huh, Jah, Sie müssen! Jaaah

So müssen Sie
Flüge kleiner Vogel, Flug
Flüge nach Freiheit, ahhhh
Flüge kleiner Vogel, Flug
Flüge nach Freiheit, ahhhh

Bleiben Sie Lifted Brothers & Sisters!
Halten Sie es 420!
Mit besten Grüßen,
Emil;)


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten