Gạt Tàn Đầy - Nhớ Songtext

Gạt Tàn Đầy - Nhớ Übersetzung

Nhớ
Những góc phố chân quen hàng cây
Những kí ức bay xa tầm tay

Và sẽ
Mãi gắn bó như chưa hề xa
Dẫu sóng gió đi qua đời ta

Đợi chờ ngày về
Ta ôm trong tay, tim ta mê say

Với khao khát đong đầy
Giữ mãi ước mơ này
Dẫu cho bao ngày tháng qua đây
Với ánh mắt mong chờ
Với khúc hát năm xưa
Cho ta mang nỗi nhớ

Sóng
Cuốn lớp lớp trôi xa về đâu
Nhắn với gió cho ta một câu:
Rằng sẽ
Giữ mãi mãi trong tim ngày xanh
Sống ấm áp bên bao người thân

Ngày về đợi chờ
Ta đi trong mơ, quên bao ưu tư

Với khao khát đong đầy
Songtext-ubersetzung.com
Giữ mãi ước mơ này
Dẫu cho bao ngày tháng qua đây
Với ánh mắt mong chờ
Với khúc hát năm xưa
Cho ta mang nỗi nhớ

Nhớ
Những góc phố chân quen hàng cây
Những kí ức bay xa tầm tay

Và sẽ
Mãi gắn bó như chưa hề xa
Dẫu sóng gió đi qua đời ta

Đợi chờ ngày về
Ta ôm trong tay, tim ta mê say

Với khao khát đong đầy
Giữ mãi ước mơ này
Dẫu cho bao ngày tháng qua đây
Với ánh mắt mong chờ
Với khúc hát năm xưa
Cho ta mang nỗi nhớ

Với khao khát đong đầy
Giữ mãi ước mơ này
Dẫu cho bao ngày tháng qua đây
Với ánh mắt mong chờ
Với khúc hát năm xưa
Cho ta mang nỗi nhớ

Geist
Die vertrauten Straßenecke Füße Bäume
Erinnerungen flogen außer Reichweite

und wird
Halte dich immer wie nie weg
Obwohl die Wellen gehen durch unser Leben

Warten tage
Ich umarme in der Hand, unser Herz fesselt

Gefüllt mit Sehnsucht
Halten Sie diesen Traum für immer
Trotz, wie in diesem Monat datiert
Mit Augen nach vorn
Mit Liedern in der alten gesungen
Lassen Sie uns bringen Nostalgie

Welle
Gegangen weit weg, wo Schicht
Wind bietet eine Nachricht mit dem Satz:
dieser Wille
Halten Sie in Ihrem Herzen für immer grün Tag
Wie Menschen leben in den Körper warm

Tage des Wartens
Ich gehe in den Traum, vergessen, wie ängstlich

Gefüllt mit Sehnsucht
Songtext-ubersetzung.com
Halten Sie diesen Traum für immer
Trotz, wie in diesem Monat datiert
Mit Augen nach vorn
Mit Liedern in der alten gesungen
Lassen Sie uns bringen Nostalgie

Geist
Die vertrauten Straßenecke Füße Bäume
Erinnerungen flogen außer Reichweite

und wird
Halte dich immer wie nie weg
Obwohl die Wellen gehen durch unser Leben

Warten tage
Ich umarme in der Hand, unser Herz fesselt

Gefüllt mit Sehnsucht
Halten Sie diesen Traum für immer
Trotz, wie in diesem Monat datiert
Mit Augen nach vorn
Mit Liedern in der alten gesungen
Lassen Sie uns bringen Nostalgie

Gefüllt mit Sehnsucht
Halten Sie diesen Traum für immer
Trotz, wie in diesem Monat datiert
Mit Augen nach vorn
Mit Liedern in der alten gesungen
Lassen Sie uns bringen Nostalgie


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten