Halina Frąckowiak - Dancing Queen Songtext

Halina Frąckowiak - Dancing Queen Übersetzung

Songtext-ubersetzung.com
DANCING QUEEN To chłód, o którym wiesz już wszystko, był ślub, modlitwa nad walizką, w tym tlenadzieja na pogodęi wszędzie klamki złote, a ty już, już dziśmasz dość. Aż do łeztelefon każdy boli, królowa bez koronytłumisz strachi żal, i stres. DANCING QUEEN -jeszcze masz styl i makijaż, DANCING QUEEN -jeszcze wciąż grasz, to co chcesz, DANCING QUEEN -tylko jak krzyk cichnie przyjaźń, DANCING QUEEN -przez własne drzwi trudniej przejść. Barwny slajdraz łączy, a raz dzieli, więc spójrz, dziewczyno z fotografii, dziewczyno z akwareli, czy to ty, to tysprzed lat. DANCING QUEENjeszcze masz styl i makijaż ... Ty wiesz, że jesteś i cię nie ma, biały wiersznie w tobie dzisiaj śpiewa, to nicpod obcym, gorzkim niebemodnajdziesz jeszcze siebie, zerwiesz się, by być, by żyć. Tak, to nic -pod obcym, gorzkim niebemodnajdziesz jeszcze siebie, zerwiesz się, by być, by żyć.

Songtext-ubersetzung.com
DANCING QUEEN kühl Es ist, dass Sie es alle wissen, war er, das Gebet über den Koffer verheiratet, tlenadzieja pogodęi überall auf dem Griff von Gold, einschließlich, und Sie haben bereits dziśmasz genug. Bis łeztelefon jede Verletzung, die Königin ohne koronytłumisz Strachi Kummer und Stress. DANCING QUEEN -jeszcze Stil und Make-up haben, DANCING QUEEN -jeszcze noch spielen, das ist, was Sie wollen, DANCING QUEEN -nur verblasst zu weinen Freundschaft, DANCING QUEEN -Durch eigenen Tür schwieriger zu passieren. Bunte slajdraz Links und einmal geteilt, so aussehen, Mädchen aus Fotografien, Mädchen mit Aquarellmalerei, ob es Ihnen, es tysprzed Jahre. DANCING QUEENjeszcze Stil und Make-up ... Sie wissen, dass Sie sind und Sie haben nicht weiß wiersznie in Sie heute singen ausländische bitter niebemodnajdziesz nicpod sogar selbst zu brechen, zu sein, zu leben. Ja, es ist -POD ausländische bitter niebemodnajdziesz sogar selbst zu brechen, zu sein, zu leben.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten