Era - Avemano Songtext

Era - Avemano Übersetzung

Omale
Malebo
Diome

Avemano
Iveno rore
Imeno carime Choir: Imeno malebo dio

Avemano
Iveno rore Choir: Omen dire
Diave nero Choir: Imeno malebo dio

Ave
Songtext-ubersetzung.com
Amento mira Choir: Mira

Toro mantiro Choir: Manttro
Amento mi Choir: Mare
Dodeo

Malevo Choir: Levo
Amento mire Choir: Amen mire
Tovoli teo Choir: Tovoli teo
Amento mia Choir: Amen mia
Corame

Reprise.
Fill: Dio dio o malebo dio

Omale
Malebo
Diome

Avemano
Iveno rore
Imeno carime Chor: Imeno malebo dio

Avemano
Iveno rore Chor: Omen schrecklich
Diave nero Chor: Imeno malebo dio

Ave
Songtext-ubersetzung.com
Amento mira Chor: Mira

Toro mantiro Chor: Manttro
Amento mi Chor: Stute
Dodeo

Malevo Chor: Levo
Amento mire Chor: Amen mire
Tovoli teo Chor: Tovoli teo
Amento mia Chor: Amen mia
Corame

Reprise
Füllen: Dio dio o malebo dio


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten