Era - Madona Songtext

Era - Madona Übersetzung

Samie samietto ino catepo
Samie todesanto
Parole
Impera imperamine dovi me canta polge
Dorime dorimetto samie todesanto
Te dii amore
To pera omen, to di amosen, samiyo peca omen, to di amosen

Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me

Samie samietto ino catepo
Impera imperamine
Parole
Dorime dorimetto samie todesanto
Te dii amore
To pera omen, to di amosen

Samie samie goda airorenen tiore gono
Songtext-ubersetzung.com
Samie goda impere semio dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me

Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Impera imperatto Adore adoretto

Samie todesanto

Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me
Agono-o dori me
Agono, agono
Adore todesanto

Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori me
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori me

Samie samietto ino catepo
Samie todesanto
Parole
Impera Imperamin dovi ich Canta Polge
Dorime dorimetto samie todesanto
Te dii amore
Zu pera omen, zu di amosen, samiyo peca omen, zu di amosen

Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori mich
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori mich

Samie samietto ino catepo
Impera Imperamin
Parole
Dorime dorimetto samie todesanto
Te dii amore
Zu pera omen zu di amosen

Samie samie goda airorenen tiore gono
Songtext-ubersetzung.com
Samie goda impere semio dori mich
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori mich

Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori mich
Samie samie goda airorenen tiore gono
Impera Imperatto Adore adoretto

Samie todesanto

Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori mich
Agono-o dori mich
Agono, Agono
Verehren todesanto

Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio dori mich
Samie samie goda airorenen tiore gono
Samie goda impere semio regonano-o dori mich


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten