Saber El Roubayi - Sidi Mansour Songtext

Saber El Roubayi - Sidi Mansour Übersetzung

Yeah yeah yeah...

Allah allah ya baba
We salam 3alek ya baba (2x)
Sidi mansour ya baba
Wenjek enzour ya baba (2x)

Ash-had bellah ya baba
Ma3shegt sewah ya baba
Jar7 el 7abibi ya baba
3alaj es3eb ya baba
Wesh 7ale feh ya baba
Malhouf 3aleh ya baba
Wash-had bellah ya baba
Ma3shegt sewaah ya baba

Wenjek ya sidi
Wenjek ya sidi
Beshmou3 fi 2ede
Beshmou3 fi 2ede
Wenar fi galbe
Wenar fi galbe
Ta7reg warede
Ta7reg warede

Songtext-ubersetzung.com
Allah allah ya baba
We salam 3alek ya baba
Sidi mansour ya baba
Wenjek enzour ya baba

We ka7el el 3ein ya baba
7elw el khaden ya baba
7elw wi mabghour ya baba
Wi 3aiuuno b7or ya baba
Wi kharegt ma3ah ya baba
3asebni jfah ya baba
Wi ka7el el 3ein
Khada galbe le fen

Sidi wasene
Sidi wasene
A7ki wi 7akene
Sabarli 7al7
3alli nasene
3alli nasene

Allah allah ya baba
We salam 3alek ya baba
Sidi mansour ya baba
Wenjek enzour ya baba

Yeah yeah yeah ...

Allah allah ya baba
Wir salam 3alek ya baba (2x)
Sidi Mansour ya baba
Wenjek enzour ya baba (2x)

Ash-hatte bellah ya baba
Ma3shegt sewah ya baba
Jar7 el 7abibi ya baba
3alaj es3eb ya baba
WESH 7ale FEH ya baba
Malhouf 3aleh ya baba
Wasch hatte bellah ya baba
Ma3shegt sewaah ya baba

Wenjek ya sidi
Wenjek ya sidi
Beshmou3 fi 2ede
Beshmou3 fi 2ede
Wenar fi GALBE
Wenar fi GALBE
Ta7reg warede
Ta7reg warede

Songtext-ubersetzung.com
Allah allah ya baba
Wir salam 3alek ya baba
Sidi Mansour ya baba
Wenjek enzour ya baba

Wir ka7el el 3ein ya baba
7elw el Khaden ya baba
7elw wi mabghour ya baba
Wi 3aiuuno b7or ya baba
Wi kharegt ma3ah ya baba
3asebni jfah ya baba
Wi ka7el el 3ein
Khada GALBE le Fen

Sidi wasene
Sidi wasene
A7ki wi 7akene
Sabarli 7al7
3alli nasene
3alli nasene

Allah allah ya baba
Wir salam 3alek ya baba
Sidi Mansour ya baba
Wenjek enzour ya baba


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten