Čistychov - Ťažká váha Songtext

Čistychov - Ťažká váha Übersetzung

Pýtajú sa p*činy, pýtajú sa syni,
pýtajú sa jak to robím skade berem rýmy.
Odkiaľ berem nápady, jak to, že som iný,
bo oči otvorené mám a v hlave né piliny.
Chudý pes synu, no slová majú tonu,
terč trafia do čierneho spôsobujú kómu.
Ak používaš uši majú obsah aj formu,
útočia vo svorkách, majú silu svornú.
Vedia ľudí poučiť, vedia ľudí baviť,
vy viete len kopírovať, p*čovať a kaziť.
Sku*vysyni falošní jak pedofílni kňazi,
nikdy nevýjdu z boja so mnou ako víťazi.
V ťažkej váhe neni miesto pre synov so slabou technikou,
vypadávajú z pavúka neostanú nikdy v ňom.
Len králi sa držia u nich, problém sa nevyskytol,
ťažká váha slov synik to môj rým vždy bol.

Ťažká váha slov synak čistí ti uši,
hovorí jak inak, vraví čo mám v duši.
Útočí úprimne nik nič netuší,
poteší našich, ostatných zadusí.

Songtext-ubersetzung.com
Ťažká váha slov synak čistí ti uši,
hovorí jak inak, vraví čo mám v duši.
Útočí úprimne nik nič netuší,
poteší našich, ostatných zadusí

Zahraničná sloha:(Target Berezin)

Ťažká váha slov synak čistí ti uši,
hovorí jak inak, vraví čo mám v duši.
Útočí úprimne nik nič netuší,
poteší našich, ostatných zadusí

Ťažká váha slov synak čistí ti uši,
hovorí jak inak, vraví čo mám v duši.
Útočí úprimne nik nič netuší,
poteší našich, ostatných zadusí

Zahraničná sloha:(Target Berezin)

Čistobiela... produkcia... posledný doberman.

REFRÉN: 2x

Sie fragen P * Handlungen, fragen die Kinder.
sie fragen, wie ich skade Berem Reime mache.
Wo Berem Ideen, wie es ist, dass ich anders bin,
Ich werde die Augen öffnen und vor allem nicht Sägemehl.
Schlechter Hund Sohn, aber Worte haben eine Tonne,
Ziel traf die schwarze Ursache Koma.
Wenn Sie mit den Ohren sind Inhalt und das Format,
Angriff in Packungen, die Macht haben, SVOR.
Führt die Menschen zu lernen, sie wissen, dass die Leute reden,
Sie wissen nur zu kopieren, Cova p * und verderben.
Exp * vysyni falsch wie pädophile Priester,
Ich gehe nie mit mir als Gewinner des Kampfes aus.
Das Schwergewicht ist kein Ort für die Kinder mit schlechter Technik.
fällt aus der Spinne ist nie in ihn verlassen.
Nur Königs sind mit ihnen gehalten, tritt das Problem nicht auf,
Schwergewichts-Worte Synikia ist mein Reim immer gewesen.

Schwergewichts-Worte Sohn die Ohren zu reinigen.
wie sonst sagt, sagt er, was in meiner Seele ist.
ehrlich gesagt niemand Offensiv weiß nichts.
unsere Freude, andere ersticken.

Songtext-ubersetzung.com
Schwergewichts-Worte Sohn die Ohren zu reinigen.
wie sonst sagt, sagt er, was in meiner Seele ist.
ehrlich gesagt niemand Offensiv weiß nichts.
andere unserer Freude, erstickte

Foreign Strophe (Target Berezin)

Schwergewichts-Worte Sohn die Ohren zu reinigen.
wie sonst sagt, sagt er, was in meiner Seele ist.
ehrlich gesagt niemand Offensiv weiß nichts.
andere unserer Freude, erstickte

Schwergewichts-Worte Sohn reinigt die Ohren,
wie sonst sagt, sagt er, was in meiner Seele ist.
ehrlich gesagt niemand Offensiv weiß nichts.
andere unserer Freude, erstickte

Foreign Strophe (Target Berezin)

Čistobiela Produktion ... ... der letzte Dobermann.

Chorus 2x


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten