Čistychov - Niečo tu je divné Songtext

Čistychov - Niečo tu je divné Übersetzung

Povedz mi či sa to zdá len mne,
alebo niečo tu je divné,
začínam sa cítiť jak v hre,
všade nejaký prístroj, čo ťa sleduje.
Povedz mi či sa to zdá len mne,
alebo niečo tu je divné,
začínam sa cítiť jak v hre,
všade nejaký sk*rvysyn ťa špehuje.

Neviem ako u vás, no ja sa necítim byť hračka,
neverím veciam, ktoré štát do hlavy mi madžgá,
dajme do hromady štáty, majme jednu menu,
buďme všetci v ostrých očiach jedného systému,
dali nám pocit slobody, keď otvorili hranice,
no všetko majú na kamerách sledovacie stanice,
kedysi si lietal v kľude, ale teraz velice,
po fiktívnych útokoch už skenujú nám sietnice,
všetkým ľuďom bez hanby nahrávajú sa hovory,
vedia naše myšlienky, naše túžby, názory,
vedia čo kde chýba a čo sa kde dá uloviť,
môžu diktovať kto čo môže a čo neurobiť,
plno tupých ľudí iba pridávajú do rany,
všetko za zámienkou, že sme strážení a schovaní,
no keď chcú, vedia, čo robievaš doma vo vani!

Tolerancia, to čo chýba ľuďom v okolí,
ignorácia, o ktorej sa tu nehovorí,
nenechaj sa skúmať, len aby si im bol po vôli,
náš život neni Big Brother, kto im to dovolil.

Povedz mi či sa to zdá len mne,
alebo niečo tu je divné,
začínam sa cítiť jak v hre,
všade nejaký prístroj, čo ťa sleduje,
povedz mi či sa to zdá len mne,
alebo niečo tu je divné,
začínam sa cítiť jak v hre,
všade nejaký sk*rvysyn ťa špehuje.

Songtext-ubersetzung.com
Zacpali nám papule, že teraz je viac bezpečne,
ale zločiny sa dejú ďalej, nikto necekne,
sledovaní, meraní, nahrávaní, sme v p*či,
už čakám kedy odporučia do tela dať čipsy,
klamú nás v TV, nech si myslíme to, čo chcú,
nechcú, nech ľudia vedia, že čo kontrolujú tu,
vymysleli teroristov, zakrývajú zámery,
búria rasy proti sebe, zapínajú kamery,
tam, kde chcú znížiť populáciu, sa zrazu nájdu víry,
patent na protilátku majú dávno na papíri,
tí, čo majú málo, posledné dajú aby prežili,
tí, čo majú najviac, zase takto na nich zarobili,
sledujú, že po čom človek túži a že po čom ne,
čoho sa bojí, čomu verí a tak podobne,
potom môžu ovplyvňovať masy a predvídať reakcie,
okrádať a kontrolovať, verím, že to tak nejak je.

Tolerancia, to čo chýba ľuďom v okolí,
ignorácia, o ktorej sa tu nehovorí,
nenechaj sa skúmať, len aby si im bol po vôli,
náš život neni Big Brother, kto im to dovolil.

Povedz mi či sa to zdá len mne,
alebo niečo tu je divné,
začínam sa cítiť jak v hre,
všade nejaký prístroj, čo ťa sleduje,
povedz mi či sa to zdá len mne,
alebo niečo tu je divné,
začínam sa cítiť jak v hre,
všade nejaký sk*rvysyn ťa špehuje.

Povedz mi či sa to zdá len mne,
alebo niečo tu je divné,
začínam sa cítiť jak v hre,
všade nejaký prístroj, čo ťa sleduje,
povedz mi či sa to zdá len mne,
alebo niečo tu je divné,
začínam sa cítiť jak v hre,
všade nejaký sk*rvysyn ťa špehuje.

Sag mir, wenn mir dies scheint nur,
oder etwas, das merkwürdig ist,
Ich fange an, wie in einem Spiel zu fühlen,
überall jedes Gerät, das Sie aufpasst.
Sag mir, wenn mir dies scheint nur,
oder etwas, das merkwürdig ist,
Ich fange an, wie in einem Spiel zu fühlen,
überall ein sk * rvysyn spioniert auf Ihnen.

Ich kenne Sie nicht, aber ich fühle mich nicht ein Spielzeug
Ich glaube nicht, Dinge, die in meinem Kopf madžgá angeben,
Straight up Haufen Staaten, lassen Sie uns eine Währung haben,
Lassen Sie uns alle in scharfen Augen eines Systems
sie gaben uns ein Gefühl von Freiheit, wenn sie die Grenze geöffnet,
aber sie haben alle Kameras auf Verfolgungsstation
sobald er in Frieden flog, aber jetzt sehr,
nach Scheinangriffe haben uns die Retina-Scan,
alle Menschen ohne Scham die aufgezeichneten Anrufe
sie wissen, dass unsere Gedanken, unsere Wünsche, Meinungen,
Sie wissen, was das fehlende und was gefangen werden, wo.
Wer kann diktieren, was kann und was nicht so,
viele dumpfe Menschen hinzugefügt nur auf die Wunde,
für alle Vorwand, dass wir bewaffnet und versteckt sind.
aber wenn sie wollen wissen, was Sie in der Badewanne zu Hause tun!

Toleranz, was die Menschen in der Region fehlt,
Unwissenheit, die hier nicht diskutiert wird.
Nicht untersucht werden, nur um sie durch den Willen war,
Unser Leben ist nicht Big Brother, die gab es ihnen.

Sag mir, wenn mir dies scheint nur,
oder etwas, das merkwürdig ist,
Ich fange an, wie in einem Spiel zu fühlen,
überall jedes Gerät, das Sie aufpasst,
Sag mir, wenn mir dies scheint nur,
oder etwas, das merkwürdig ist,
Ich fange an, wie in einem Spiel zu fühlen,
überall ein sk * rvysyn spioniert auf Ihnen.

Songtext-ubersetzung.com
Mund und hielt uns, es ist jetzt noch sicherer,
aber Verbrechen als nächstes passieren, hat niemand nicht erwarten
Überwachung, Messung, Aufzeichnung, wir p * und,
schon warte ich, wenn Körper Chips zu setzen empfehlen.
betrügt uns im Fernsehen Lassen Sie sie denken, was sie wollen,
Sie wollen nicht die Menschen wissen, dass Sie steuern,
erfunden Terroristen verbergen Absichten.
Rennen gegeneinander, schalten Sie die Kamera zu rebellieren,
wo sie den Glauben zu reduzieren wollen finden die Bevölkerung plötzlich
Patent auf Antikörper haben sich längst auf dem Papier,
diejenigen, die wenig haben, geben die letzte, um zu überleben,
diejenigen, die die meisten haben, also wieder verdient sie.
folgen, wonach die Person wünscht, und dass nach dem, was nicht,
die er fürchtet sich vor, was er glaubt, und so weiter.
dann kann die Massen beeinflussen und zu antizipieren Reaktionen
rauben und Kontrolle, ich glaube, dass es so etwas wie das ist.

Toleranz, was die Menschen in der Region fehlt,
Unwissenheit, die hier nicht diskutiert wird.
Nicht untersucht werden, nur um sie durch den Willen war,
Unser Leben ist nicht Big Brother, die gab es ihnen.

Sag mir, wenn mir dies scheint nur,
oder etwas, das merkwürdig ist,
Ich fange an, wie in einem Spiel zu fühlen,
überall jedes Gerät, das Sie aufpasst,
Sag mir, wenn mir dies scheint nur,
oder etwas, das merkwürdig ist,
Ich fange an, wie in einem Spiel zu fühlen,
überall ein sk * rvysyn spioniert auf Ihnen.

Sag mir, wenn mir dies scheint nur,
oder etwas, das merkwürdig ist,
Ich fange an, wie in einem Spiel zu fühlen,
überall jedes Gerät, das Sie aufpasst,
Sag mir, wenn mir dies scheint nur,
oder etwas, das merkwürdig ist,
Ich fange an, wie in einem Spiel zu fühlen,
überall ein sk * rvysyn spioniert auf Ihnen.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten