Co'Sang - Riconoscenza Songtext

Co'Sang - Riconoscenza Übersetzung

Ntò

Si m'affacc m'abbat ca abbasc
ma si viagg po m facc capac
ro vantagg i ma fa che randag
quas mai a disag e assagg l'atmosfer
in qualsiasi part e l'emisfer
si camp t'arrampic a quann nasc
t'arragg a ind e fasc
si nun t piac te avviat com i gabbian
xò u post le pigliat ind a nu depliant
inebriat a chistu profum
indebitat p quand è profond l'impuls
i t fa impugnà ra na pium
tra Bovio, Di Giacomo.a vot attiggiannc
è ovvio, istint spint re riun
crisciunt ind a ricchezz nun t'abbast
Fai e scioucchez e “ bam! bam! ” scivl ca abbasc
A mala vit è na calamit,
nu tip e malatij can nun se mai capit
indol e eutanasia

RIT X2
vogl ra tutt l'ammor aret
fa sapè ca t'egg amat ogni juorn e ser
me crisciut com a nu genitor over
e mo t port stu regal p capì ca nun tradisc mai
vogl vennr nu milion e copij p fa e strad nov com a nu politic sincer
e sper ca si nun cia facess a verè nu cambiament immortal sta riconoscenz

Songtext-ubersetzung.com
Luchè

E' n'emozion fort quann raccont a storij re buon guagliun ca abbasc
Discussion ca abbasc quann crisc ca abbasc
n'ata machin re guardi n'at arrest ca abbasc
è na dipendenz doc e rauc
com a voc ca raccont na devozion mistic e n'omm
ca abbruc com a nu carbon
ind o nom e na rivoluzion
ca po s'arrvot nguoll
e a stagion scorz e mlon ca abbasc
i sput ra copp e balcun ca abbasc
stamm o sicond disc
e sent ancor o fischij ro vient ca abboff “e vel”
par o backstage e scarface ca abbasc
na Casbah ca abbasc senza religion
e pur si a gent si distacc, ij difend com a n'avvocat irriverent
Ntò
Abbandonat a nomea e allegria
Abbandunat e bubbazz p t nzalanì
Luchè
Acconc scarp co scotch chin e scuorn
E quann e ser acconc e pensier co scotch
Ntò
Sott e gallerij luann e batterij
Firm lettr e cambial for a caffetterij
Luchè
E u fumm i nu sigr è o ciel
Pensann a com stev si can un c nascev

RIT X2

in

Es m'affacc dass abbasc m'abbat
aber wenig viagg m Sided Bucket
ro vantagg vor aber, dass die Randag
quas nie DISAG und assagg die atmosfer
in jedem Teil und emisfer
arbeitet Quann nasc zu t'arrampic
t'arragg im Innen- und fasc
Wenn Sie t I`m avviat mit dem gabbian
xo Die Post Die pigliat ind einer Broschüre
inebriat dort profum
indebitat p ist es der impuls profond
t ist die Liebe einer Feder
zwischen Bovio Di Giacomo.a vot attiggiannc
offensichtlich, istint Spint König fac
crisciunt ind in ricchezz nicht t'abbast
Haben scioucchez und ?? bam! bam! ?? scivl dass abbasc
vit Kaum ist ein Unglück,
eine Spitze und kann nicht malatij immer wenn CAPIT
Indol und Euthanasie

RIT X2
Vogl des Parallel ammor aret
weiß, dass jeder juorn t'egg Amat und ser
crisciut mich mit einer Vaterlinie
mein T-Port für diese königliche p verstehen, dass nie tradisc
Vogl vennr ein milion und p copij vor und Strad November mit einem politischen sincer
sper und dass er ein wahrer facess in diesem unsterbliche CHANGING riconoscenz

Songtext-ubersetzung.com
Geschäfte

Und "n'emozion fort Quann raccont in storij König gut guagliun die abbasc
Diskussion, die Quann CRISC abbasc dass abbasc
Machin einen anderen König Wachen n'at Verhaftung, die abbasc
ist ein dipendenz doc und sm
com voc in diesem raccont devozion ein Dominikaner und n'omm
abbruc, dass mit einem Kohlenstoff
ind oder männliche und eine revolutionäre neue
kann s'arrvot nguoll
und Stagion Scorz und mlon die abbasc
die Gamasche von Copp und Balcun die abbasc
ben sicond oder Scheibe
und sogar ro Spuren gesendet oder fischij die ?? und Geschwindigkeit abboff ??
von Scarface oder hinter der Bühne, und dass abbasc
ein Casbah abbasc, dass keine Religion
und selbst wenn Sie distacc gent, ging zum Schutz vor mit n'avvocat irriverent
in
Abbandonat in Ruf und Drehen
Abbandunat bubbazz p und t nzalanì
Geschäfte
Acconc scarp co Scotch Kinn und scuorn
Und Quann und Dienst acconc Gedanken und co Scotch
in
Unter Gallerij und LuAnn und batterij
LETTR cambial Firma und für eine caffetterij
Geschäfte
Die Fümm Nu SIGR is Nigh
Pensann in com stev Sie können eine c nascev

RIT X2


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten