Co'Sang - Indy-geni Songtext

Co'Sang - Indy-geni Übersetzung

Jean Wyclef
The Carnival
Sang Fezi
(Chorus)

Ki ayisien kap di'm map mache New-York san fezi
(Which haitian says i walk in New-York without a gun)
Mwen di ou messie nou menti
(I tell you man y'all lying)
Lè bum yo ginbe ou yo devore ou se lè ou mouri police vini
(When the bum catches you they eat you up it's when you die the police comes)
Mwen di ou messie nou menti
(I tell you man y'all lying)

Penden'm kanpe sou flatbush mwen wouè on police ap vini
(While standing on flatbush i saw the a cop comin')
Li di mwen map vann dròg
(He said i'm selling drug)
mwen di mon chè ou menti
(I told man you're lying)
Li vin pou'l vin cheke'm mwen di mwen pa gen anyen
(He came to check me out i told him i had nothing)
Se nan yon ti bal mwen tapwal la pou' cheke on ti zen
(I was going to a party to check the 411)
Big up big up phantom mwen renmen tabou combo
(Big up big up phantom (haitian band) i like tabou combo (another band)
Se sak fè depwim nan bal la mwen mande kote moun yo
(That's if i'm in the bal i ask where's the poeple)
Timtim bwa sèk mwen couri lèm ouvri pòt
(Timtim bwa sèk (creole salute) i ran to open the door)
Nan yon cimitiè pase mwen wouè on tèt san kòk
(In a cemetery cause i saw i head without a rooster)
A b c d f g si'ou vlé batay se danje
(A b c d f g) if you wanna fight it's danger
Mem si ou kon jwé foutbol dènié gòl lan sé pou pélé
(Even if could play soccer the last goal if for pele (brazilian soccer player)
Pa jouré manmam, manmam sé kréol
(Don't diss my mom, my mom is creole)
Fesi'm se bousòl
(My gun guides me)
Kompa'm se lakol
(My direction sticks)
Original ayisieeennnn kwa dè boukèèèè
(Original haitian Croix-des-Bouquets (Wyclef's town)
Gen nèg ki pensé brooklyn'm fèt ayiti'm fèt kwa dè boukè kwa dè boukè
(Some niggers thinks i was born in brooklyn, i was in Haiti in Croix-des-Bouquets)

Tandé
(Listen)

(Chorus)

Prezidan mwen pa vlé prézidan ou
(President, i don't wanna be your president)
Wasé mikrofòn nan mwen sé gouvèman ou
Songtext-ubersetzung.com
(Give me the microphone i become your goverment)
Bon nom'm sé Wyclef yo rélé'm fanfan
(My real name's wyclef they call me fanfan)
Mwen gen on ti sè yo rélé roz salon
(I have a little sister that is called roz salon)
Mwen yon cheval ki volé chak swa
(I got a horse who flys every night)
Mwen gen cheve pwav mwen pa vlé cheve soi
(I got a nappy head i don't have silky hair)
Bad boy ayisien ki soti en ayiti
(Haitian bad boy straight from Haiti)
Depui mwen gen pwoblèm mwen ralé ouzi
(If got a problem i pull a uzi)
Lè mal lékòl ameriken té kon jouré'm
(When i went to school american's used to diss me)
Yo rélém nèg nwè yo rélém ti réfijié
(They called black nigger they called a little refugee)
Jan yo palé mwen wouè yo pa civilisé
(The way they talked i saw they where not civilised)
Jan yo palé mwen wouè yo pa kon bon djie
(The way they talked i saw they didn't know god)
45 bo kotem plis mwen gen de pié kolé
(45 by my side plus i got bot feet together)
si on nèg testé'm mapé pété dé gren zie'l
(If a nigger test me i'm gonna stab his eyes)
Orijinal ayitien ki soti jerizalem
(Original haitian straight from jerusalem)
Si on nèg testé'm ané sa a ou pap ouè nwèl
(If a nigger tests me you wont see christmas this year)

(Chorus)

Tande
(Listen)

(man's voice)
Koté moun yo mwen pa wouè moun yo
(Where's the poeple i don't see the poeple)

(Lauryn)
Then you should know
That one day we are gone
So keep your head to the sky
See the path we refuse is the path we should choose
They wont take the world when you die

Ayitien tiréé
(Haitian fire)

Levé lè men levé lè men chanté chanté
(Hands up hands up sing sing)

Yon bagay yo di'm fi petyon vil pa vlé nèg ki gen cheve pwav mwen gen cheve pwav
(They told me something girls from Pétion-Ville don't want nigga's
with nappy heads well i've got a nappy head)

Jean Wyclef
Der Karneval
Sang Fezi
(Chor)

Ki ayisien kap di'm Karte mache New-York San Fezi
(Welcher haitianer sagt, ich gehe in New-York ohne Pistole)
Mwen di ou messie nou menti
(Ich sage dir, Mann, du liegst)
Lè bum yo ginbe ou yo devore ou se lè ou mouri Polizei vini
(Wenn der Bum fängt Sie sie essen Sie bis es ist, wenn Sie sterben die Polizei kommt)
Mwen di ou messie nou menti
(Ich sage dir, Mann, du liegst)

Penden'm kanpe sou flatbush mwen wouè auf Polizei ap vini
(Während ich auf Flatbush stehe, sah ich den Cop Comin ')
Li di mwen Karte vann dròg
(Er sagte, ich verkaufe Droge)
Mwen di mon chè ou menti
(Ich sagte Mann, dass du lügst)
Li vin pou'l vin cheke'm mwen di mwen pa gen anyen
(Er kam, um mich zu überprüfen Ich sagte ihm, ich hätte nichts)
Se nan yon ti bal mwen tapwal la pou 'cheke auf ti zen
(Ich würde auf eine Party gehen, um die 411 zu überprüfen)
Big up big up Phantom mwen renmen tabou combo
(Big up Big Up Phantom (haitianische Band) Ich mag Tabou Combo (eine weitere Band)
Se sak fè depwim nan bal la mwen mande kote moun yo
(Das ist, wenn ich in der Bal Ich frage, wo ist die poeple)
Timtim bwa sèk mwen couri lèm ouvri pòt
(Timtim bwa sèk (kreolischer Gruß) Ich lief, um die Tür zu öffnen)
Nan yon cimitiè pase mwen wouè auf tèt san kòk
(In einem Friedhof, weil ich sah ich Kopf ohne Hahn)
A b c d f g si'ou vlé batay se danje
(A b c d f g) Wenn du die Gefahr riskieren willst
Mem si ou kon jwé foutbol dènié gòl lan sé pou pélé
(Auch wenn könnte Fußball spielen das letzte Tor, wenn für Pele (brasilianischen Fußballspieler)
Pa jouré manmam, manmam sé kréol
(Nicht meine Mama, meine Mutter ist Kreole)
Fesi'm se bousòl
(Meine Waffe führt mich)
Kompa'm se lakol
(Meine Richtung steckt)
Original ayisieeennnn kwa dè boukèèèè
(Ursprüngliche haitianische Croix-des-Sträuße (Wyclefs Stadt)
Gen nèg ki pensé brooklyn'm fèt ayiti'm fèt kwa dè boukè kwa dè boukè
(Einige Nigger glauben, ich bin in Brooklyn geboren, ich war in Haiti in Croix-des-Bouquets)

Tandé
(Hör mal zu)

(Chor)

Prezidan mwen pa vlé prézidan ou
(Präsident, ich will nicht dein Präsident sein)
Wasé mikrofòn nan mwen sé gouvèman ou
Songtext-ubersetzung.com
(Gib mir das Mikrofon ich werde deine Regierung)
Bon nom'm sé Wyclef yo rélé'm Fanfan
(Mein richtiger Name ist wyclef sie nennen mich Fanfan)
Mwen gen auf ti sè yo rélé roz salon
(Ich habe eine kleine Schwester, die roz Salon genannt wird)
Mwen yon cheval ki volé chak swa
(Ich habe ein Pferd, das jeden Abend fliegt)
Mwen gen cheve pwav mwen pa vlé cheve soi
(Ich habe einen Windelkopf Ich habe keine seidigen Haare)
Schlechter Junge ayisien ki soti en ayiti
(Haitianischer böser Junge direkt aus Haiti)
Depui mwen gen pwoblèm mwen ralé ouzi
(Wenn ich ein Problem habe, ziehe ich ein uzi)
Lè mal lékòl ameriken té kon jouré'm
(Wenn ich ging zur Schule Amerikaner verwendet, um mich zu zerstreuen)
Yo rélém nèg nwè yo rélém ti réfijié
(Sie nannten schwarze Nigger nannten sie einen kleinen Flüchtling)
Jan yo palé mwen wouè yo pa civilisé
(Die Art, wie sie sprachen sah ich sie wo nicht zivilisiert)
Jan yo palé mwen wouè yo pa kon bon djie
(Die Art, wie sie sprachen, sah ich, dass sie Gott nicht wussten)
45 bo kotem plis mwen gen de pié kolé
(45 an meiner Seite und ich bekam füße Füße zusammen)
Si auf nèg testé'm mapé pété dé gren zie'l
(Wenn ein Nigger mich testen, werde ich seine Augen stechen)
Orijinal ayitien ki soti jerizalem
(Original haitianer gerade aus jerusalem)
Si auf nèg testé'm ané sa a ou pap ouè nwèl
(Wenn ein Nigger mich testet, wirst du dieses Jahr kein Weihnachten sehen)

(Chor)

Tande
(Hör mal zu)

(Stimme des Mannes)
Koté moun yo mwen pa wouè moun yo
(Wo ist die Poeple Ich sehe nicht die poeple)

(Lauryn)
Dann solltest du wissen
Dass wir eines Tages weg sind
So halte dein Kopf in den Himmel
Sehen Sie den Weg, den wir ablehnen, ist der Weg, den wir wählen sollten
Sie werden nicht die Welt nehmen, wenn du stirbst

Ayitien tiréé
(Haitianisches Feuer)

Levé lè men levé lè men chanté chanté
(Hände Hände hoch singen singen)

Yon bagay yo di'm fi petyon vil pa vlé Mann, dessen Haar ich Pfeffer Pfeffer Haare haben
(Sie sagten mir etwas Mädchen von Pétion-Ville wollen nicht Nigga
mit Windelköpfe gut habe ich eine Windel Kopf bekam)


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten