CoLD SToRAGE - DOH-T Songtext

CoLD SToRAGE - DOH-T Übersetzung

Ku'u dingan kuk sraru ayu'a kuk
Sibungas ih kuk doh pu'an Ani yang tin ku'u
Pak madin mboh kuk pu'an Ni an ku'u sok kuk
Ku'u an dak kuk jadi jera
Simungki kuk riak terus terang di ku'u
Mai doh ih ku'u gik di yang tin kuk
Dak tepa turung de'an sak ku'u suak pua'an
Asi di yang tin kuk madin
Doh kuk an rebis, mai kuk moh gik mesia depuk
Doh kuk an piduwoh kan cinta kuk . jera kuk
Sukup, sukup yoh mboh ndog di tik madin
Yon atak duwoh jadi dingan
Doh kuk an rebis, yang tin kuk mboh gik mesia ngisik
Doh kuk an atak jadi skandel
Mendam, mendam nok mboh kewok kuk kinyam
Songtext-ubersetzung.com
Ndog tejok ih doh kuk an

Simungki kuk riak terus terang di ku'u
Mai doh ih ku'u gik di yang tin kuk
Dak tepa turung de'an sak ku'u suak pua'an
Asi di yang tin kuk madin
Doh kuk an rebis, mai kuk moh gik mesia depuk
Doh kuk an piduwoh kan cinta kuk . jera kuk
Sukup, sukup yoh mboh ndog di tik madin
Yon atak duwoh jadi dingan
Doh kuk an rebis, yang tin kuk mboh gik mesia ngisik
Doh kuk an atak jadi skandel
Mendam, mendam nok mboh kewok kuk kinyam
Ndog tejok ih doh kuk an
Ndog tejok ih doh kuk an

Ku'u dingan kuk sraru ayu'a kuk
Sibungas ih kuk doh pu'an Ani Yang Zinn ku'u
Pak madin mboh kuk pu'an Ni ein ku'u sok kuk
Ku'u ein dak kuk jadi jera
Simungki kuk riak terus terang di ku'u
Mai doh ih ku'u gik di Yang Zinn Kuk
Dak tepa turung de'an sak ku'u suak pua'an
Asi di Yang Zinn Kuk Madin
Doh kuk ein rebis, mai kuk moh gik mesia depuk
Doh kuk ein piduwoh kan cinta kuk. Jera kuk
Sukup, sukup yoh mboh ndog di tik madin
Yon atak duwoh jadi dingan
Doh kuk ein rebis, yang zinn kuk mboh gik mesia ngisik
Doh kuk ein atak jadi skandel
Mendam, mendam nok mboh kewok kuk kinyam
Songtext-ubersetzung.com
Ndog tejok ih doh kuk an

Simungki kuk riak terus terang di ku'u
Mai doh ih ku'u gik di Yang Zinn Kuk
Dak tepa turung de'an sak ku'u suak pua'an
Asi di Yang Zinn Kuk Madin
Doh kuk ein rebis, mai kuk moh gik mesia depuk
Doh kuk ein piduwoh kan cinta kuk. Jera kuk
Sukup, sukup yoh mboh ndog di tik madin
Yon atak duwoh jadi dingan
Doh kuk ein rebis, yang zinn kuk mboh gik mesia ngisik
Doh kuk ein atak jadi skandel
Mendam, mendam nok mboh kewok kuk kinyam
Ndog tejok ih doh kuk an
Ndog tejok ih doh kuk an


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten