The Clement Peerens Explosition - Filiaal van de hel Songtext

The Clement Peerens Explosition - Filiaal van de hel Übersetzung

Oké, golle gelooft ni meer in zwavel en bokkepoten
maar luistert aub naar mijn bloedstollend verhaal
want ne kilometer of 5 ten zuiden van Schoten
daar heeft de Satan himself tegenwoordig ne grote filiaal
ja, de prins der duisternis heeft iedereen goe bij z'n kloten
het is in Wijnegem en ge kent het allemaal

en het gebeurd spijtig genoeg meermaals
dat die van ons met of zonder haar vriendinnen aan komt kloppen
omdat vermalen door het voorportaal van de hel
zij wordt dan gegrepen door een demonische razernij
Songtext-ubersetzung.com
die maakt da zij haar zakken vol wil stoppen
en d'r valt inderdaad heel wat rommel weg te slepen uit dat spel
ja, als die van ons in Wijnegem ga shoppen,
dan crasht de mane-frame van den BBL

zalig zij den dag dat da spel zal exploderen
gezegend is het uur waarop het in vlammen op zal gaan
heilig zij de vuurzee die zelfs het leste soldeke zal verteren
'k zen wel ni geloven, moar ik zeg: Lord, moakt er is een einde aan
want met wat die vrouwen daar op nen halve dag spenderen
daarmee kunde gemakkelijk een half jaar
op congé naar Las Vegas gaan

Okay, Golle glaubt ni mehr Schwefel und bokkepoten
aber bitte auf meine blutrünstigen Geschichte zu hören
da ne 5 Kilometer südlich von Schoten
da Satan hat sich jetzt ne große Zweig
Ja, der Fürst der Finsternis, goe jeder mit seinen Bällen
es ist in Braintree, und Sie wissen es alle

und es passiert leider mehrmals
dass die von uns mit oder ohne ihre Freunde klopft
denn durch den Vorraum der Hölle zerquetscht
es wird dann von einem dämonischen Raserei ergriffen
Songtext-ubersetzung.com
machen da sie will ihre Taschen zu verlassen voll
und d r tatsächlich schleppt viel Müll aus diesem Spiel
Also, wenn die von uns in Wijnegem einkaufen gehen,
dann stürzt die Mähne Rahmen des BBL

Gepriesen sei der Tag da Spiel explodiert
gesegnet ist die Stunde, wenn es in Flammen aufgehen wird
gesegnet sei der Feuersbrunst, die auch die letzte, soldeke verbrauchen
'K ni zen moar glaube ich sagen: Herr, moakt gibt es ein Ende zu
weil das, was diese Frauen dort verbringen einen halben Tag auf s
dadurch leicht Botanik 6 Monate
Conge nach Las Vegas zu gehen


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten