Cirkus Miramar - Fest på slakteriet Songtext

Cirkus Miramar - Fest på slakteriet Übersetzung

Under rader av kadaver, det är fest på slakterit.
Man har samlat personalen för att dricka lite sprit.
Det trettio man runt bordet, det finns hundra liter bål.
Bloody Marys man har ordet, och han utbringar en skål.

"Jag vill tacka direktionen för att maten var så god,
Det var kött ur produktionen, samma kött och samma blod.
Som vi karvat på fabriken längs vårt snabblöpande band.
Med den senaste tekniken, gör till vår chaóo briljant

För Kött är kött är kött är kött är kött,
Kött är något levande som dött.
Kött är kött är kött är kött är kött,
Kött är något levande som dött.

Och man super, och man festar, pratar skit, och talar ut.
När någon plötsligt fattar vad man skålat för förrut.
Han säger "Tyst, hör upp I salen, kan det verkligen va rätt?
Songtext-ubersetzung.com
Är det vårat kött vi äter?" Han blir vit som ett skelett.

Det är råttkött och sandaler, det är hästhovar och snus.
Och vi pissar där vi maler, det är njursten- inte grus.
Det blir väldigt tyst runt borden, man ser ner på sina fat.
Man kan kalla det för mycket, men inte fan är det mat.

För kött är kött är kött är kött är kött,
Kött är något levande som dött.

Och kött är kött är kött är kött är kött,
Kött är något levande som dött.

Och kött är alltid blod, är alltid rött,
Kött är något levande nån fött.

Och kött är kött är kött.
Och kött är något levande som dött.

In Reihen von Kadavern, es ist Party im Schlachthof.
Es hat Personal versammelt einige Schnaps zu trinken.
Die dreißig Männer um den Tisch herum, gibt es hundert Liter Kofferraum.
Bloody Mary haben das Wort, und er röstet.

"Ich möchte den Vorstand danken für das Essen so gut war,
Es war Fleisch aus der Produktion, demselben Fleisch und demselben Blut.
Wie wir in der Fabrik entlang unserer schnellen Fließband geschnitzt.
Mit der neuesten Technologie, so dass unsere chaóo brillant

Fleisch ist Fleisch ist Fleisch ist Fleisch ist Fleisch,
Fleisch ist ein lebenden Toten.
Fleisch ist Fleisch ist Fleisch ist Fleisch ist Fleisch;
Fleisch ist ein lebenden Toten.

Und ein Super und Party machen, talk shit und sprechen.
Wenn jemand plötzlich versteht, was es für vor geröstet.
Er sagt: "Ruhig, in der Halle hören auf, es kann wirklich nicht wahr, nicht wahr?
Songtext-ubersetzung.com
Ist es unser Fleisch, das wir essen? "Er dreht sich weiß wie ein Skelett.

Es ist rohes Fleisch und Sandalen, gibt es Pferdehufen und Schnupftabak.
Und wir pissen, wo wir schleifen, es ist nicht njursten- Kies.
Es ist sehr ruhig um den Tisch, auf seinen Teller nach unten.
Sie können es nennen zu viel, aber nicht zum Teufel ist Essen.

Denn das Fleisch ist Fleisch ist Fleisch Fleisch ist Fleisch;
Fleisch ist ein lebenden Toten.

Und Fleisch ist Fleisch ist Fleisch ist Fleisch Fleisch ist,
Fleisch ist ein lebenden Toten.

Und Fleisch ist immer Blut ist immer rot,
Fleisch ist ein Lebewesen jemand geboren.

Und Fleisch ist Fleisch Fleisch ist.
Und Fleisch ist etwas Lebendiges, dass gestorben.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten