Chłopcy Kontra Basia - Kasia Songtext

Chłopcy Kontra Basia - Kasia Übersetzung

Posypała Kasia maku,
krzyczy - choć ku mnie chłopaku.
Tu bezpieczno jako w grobie
śmierć nie znajdzie, pójdzie sobie.
Śmierć wnet woła - jestem ślepa,
ale słyszę ot z daleka,
rwą się dusze do zabrania
tako jako do kochania.
Kasia chlipie- jeszcze czego, ja nie oddam Jasia mego!
Mak odstraszy widmo srogie,
śmierć nie znajdzie, pójdzie sobie.
Śmierć wnet woła - ja nie głucha,
ktoś mnie wołał, jest kostucha!
Rwą się dusze do zabrania
tako jako do kochania.
Songtext-ubersetzung.com
Wraca ojciec - Kasiu miła,
tyleś maku żeś zniszczyła!
Zastał jasia przy Kasiuli,
dobrał mu się do koszuli.
Śmierć wnet woła, już nie ślepa -
widzę, słyszę ot z daleka.
Dusza Jasia do zabrania
rwie się jako do kochania.
Tak śmierć wlecze zabitego
Jaśka jej ukochanego.
Kasia ojca nie słuchała,
biegnie z domu we łzach cała.
Wściekła łzy połyka swoje -
oddaj zmoro co nie twoje!
Oddaj Jaśka do kochania,
zabierz ojca, ocal Jana.

Kasia bestreut Mohn,
mir Junge, obwohl - schreit.
Hier bezpieczno wie das Grab
Tod nicht gefunden wird, gehen Sie.
Der Tod ruft bald - ich bin blind,
aber ot hören aus der Ferne,
Tränen Seelen zu nehmen
tako als zu lieben.
Kasia chlipie- noch was, ich will nicht mein Johnny geben!
Mak das Gespenst der schweren abzuschrecken,
Tod nicht gefunden wird, gehen Sie.
Der Tod ruft bald - ich bin nicht taub,
jemand ruft mich, ist der Sensenmann!
Tränen Seelen zu nehmen
tako als zu lieben.
Songtext-ubersetzung.com
Gibt Vater - Kasia schön,
tyles Mohn du zerstört hast!
Er fand Jasia die Kasiuli,
Sie zog ihn auf dem T-Shirt.
Der Tod ruft bald, ich nicht blind -
Ich sehe von weitem ot hören.
Johnny seine Seele zu nehmen
Tränen, als zu lieben.
Also den Tod ziehen tot
Jasiek ihren Geliebten.
Kasia Vater hörte nicht zu.
Er läuft nach Hause in Tränen das Ganze.
Wütend Tränen schlucken Ihre -
zmoro geben, was Ihnen nicht gehört!
Geben Sie Jasiek zu lieben,
Nehmen Sie den Vater, außer John.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten