Carola - Byssan lull Songtext

Carola - Byssan lull Übersetzung

Byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen.
Byssan lull, koka kittelen full,
där kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ene, ack, så halt, den andre, o, så blind,
den tredje säger alls ingenting.

Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven,
Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven,
på Stora ocean, på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.

Byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Songtext-ubersetzung.com
Den första är en bark, den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.

Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Den första är vår tro, den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken den röda.

Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingena de goda.
Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingena de goda.
Den första är Gud Far, den andra är hans Son,
den tredje mild Jungfru Maria.

Byssan lull, byssan lull, byssan lull

Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
Drei Wanderer sind auf der Straße.
Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
Drei Wanderer sind auf der Straße.
Einer von ihnen, ach, so rutschig, der andere, oh, so blind,
der dritte sagt gar nichts.

Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
wo Winde auf drei Ozeanen weht,
Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
wo Winde auf drei Ozeanen weht,
der große Ozean, der kleine Skagerrak
und auch in den Bottnischen Meerbusen.

Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
drei Segelschiffe auf der Skala.
Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
drei Segelschiffe auf der Skala.
Songtext-ubersetzung.com
Die erste ist eine Rinde, die andere ist eine Brigg,
das dritte hat zerlumpten Segel.

Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
sjökistan hat Trenne Zahlen.
Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
sjökistan hat Trenne Zahlen.
Der erste ist unser Glaube, das andere unsere Hoffnung ist;
die dritte ist die Liebe der rot.

Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
drei sind gute Dinge.
Die Galeere Flaute, kochen kittelen voll,
drei sind gute Dinge.
Die erste ist, Gott Vater, der zweite ist sein Sohn,
die dritte sanfte Jungfrau Maria.

Byssan Flaute, Kombüse Wolle, Wolle Galeere


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten