Black Coffee - Buya Songtext

Black Coffee - Buya Übersetzung

ngamahlendenyuka bendingaba uzeluthigqi ngapha kwengciniba ndihleli ndijonge enkalweni imini nobusuku bazo, kungekho okunye ongakwenza ngale meko ndiyoyika.

ndoyika ubandedwa ...
Songtext-ubersetzung.com

sowulange...

solandilindile buya kudala ndikumelekhawubuye kudala ndikulindele buya kudala ndikumele khawubuye

durch die Schwankungen der noch luthigqi über die Strauße auf den Tag schauen immer und Nächte, kann niemand in dieser Situation tun fürchte ich.

Angst, allein ...
Songtext-ubersetzung.com

von Banditentum ...

wird in Kürze der Warte erlaubt sein Schauen Sie, was ich werden bald erwarten anflehen


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten