Edoardo Bennato - Zen Songtext

Edoardo Bennato - Zen Übersetzung

Zona Espansione Nord - abbreviazione: ZEN
non c'è ragione no - non c'è ragione
quartiere di Palermo - città d'Italia
non c'è ragione no - non c'è ragione

Zona Espansione Nord - abbreviazione: ZEN
non c'è ragione no - non c'è ragione
anno quarantatré della Repubblica
età industriale, quinta potenza al mondo!

Ada balla con me
vedrai che cambierà!

Chiangi Palermo gloriusa
aju la menti tantu confusa
na tristizza ranni ni lu cori
nascju o ciuriddu cu l'autri ciuri
Aprili e maju nni godiu l'oduri
cu lu focu di giugno pigghiau focu
Songtext-ubersetzung.com
la barunissa di Carini
jera affacciata a lu su balcuni
viu viniri na cavallaria

Nun c'è spagno nun c'è tirruri
chistu e me patri chi veni pi mia
a speranza nun finisci mai!...

Ada balla con me
Ada balla con me!...

Zona Espansione Nord - abbreviazione: ZEN
non c'è ragione no - non c'è ragione
progettazione: all'avanguardia
somma espressione dell'urbanistica

Zona Espansione Nord - abbreviazione: ZEN
non c'è ragione no - non c'è ragione
quartiere di Palermo, città d'Italia
non c'è ragione no

North Zone Expansion - Abkürzung: ZEN
gibt es keinen Grund - es gibt keinen Grund,
Palermo Bezirk - Städte in Italien
gibt es keinen Grund - es gibt keinen Grund,

North Zone Expansion - Abkürzung: ZEN
gibt es keinen Grund - es gibt keinen Grund,
43 Jahre der Republik
Industriezeitalter, die fünfte Macht in der Welt!

Ada Tanz mit mir
Sie werden diese Änderung zu sehen!

Chiangi Palermo gloriusa
aju die Köpfe verwirrt Tantu
na tristizza Ranni ni Mo Chöre
nascju oder ciuriddu cu die autri Ciuri
Öffnen Sie sie und maju nni godiu die oduri
cu lu focu Juni pigghiau focu
Songtext-ubersetzung.com
die barunissa Carini
Jera mit Blick Mo auf balcuni
viu viniri na Cavallaria

Nonnen Spagno Nonnen tirruri
chistu patri und mich, die meine meisten veni
Nonne Finish zu hoffen, das es gibt! ...

Ada Tanz mit mir
Ada tanz mit mir! ...

North Zone Expansion - Abkürzung: ZEN
gibt es keinen Grund - es gibt keinen Grund,
Ausführung: Schneide
Zusammengefasst Ausdruck des Urbanismus

North Zone Expansion - Abkürzung: ZEN
gibt es keinen Grund - es gibt keinen Grund,
Palermo Nachbarschaft, Stadt Italiens
es gibt keinen Grund,


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten