Lodewijck van Avezaath - Allemaal zingen we nederlands Songtext

Lodewijck van Avezaath - Allemaal zingen we nederlands Übersetzung

Een nicht van mijn vriendin woont in 't hart van de Jordaan
Gescheiden van een Turk, trouwt ze nu met een Marokkaan
De buurvrouw komt uit Griekenland, deel voordeur met Chinees
Nou, ik wist niet wat ik hoorde zeg, daar op dat bruiloftsfeest
Want

Allemaal zongen ze Nederlands, Nederlands, Nederlands
Allemaal zongen ze Nederlands, geen Engels, Duits of Frans (Ben je gek)
Allemaal zongen ze Nederlands, Nederlands, Nederlands
Allemaal zongen ze Nederlands, geen Engels, Duits of Frans (En terecht)
Be sure. Zeker wel

Wat studiemakkers van mij zitten nu geramd bij 't parlement
Maar 't is net of geen van hen z'n moedertaal nog kent
Ze meten zich een vocabulair vol vreemde woorden aan
Maar in de soos he, na een glas of vijf, ja, dan kan'k ze weer verstaan
Want eh

Allemaal zingen ze Nederlands, Nederlands, Nederlands
Allemaal zingen ze Nederlands, geen Engels, Duits of Frans (Ben je mal)
Allemaal zingen ze Nederlands, Nederlands, Nederlands
Allemaal zingen ze Nederlands, geen Engels, Duits of Frans
(En van je hela hola. We zijn er bijna (Polonaise) omdat we (Hartstikke
Songtext-ubersetzung.com
leuk, joh) grote jongens zijn )

"Kijk, dat bedoel ik nou
Verrekte gezellig, joh"

Een discjockey te H. haatte het Nederlandse lied
En uit principe draaide hij, die vlegel, die plaatjes dan ook niet
Maar op zijn jubileum, vijfenvijftig jaar deejay
Zong iedereen 'Hoeperdepoep' en hij zong 't hardste mee (De bal)
Wantte

Allemaal zingen we Nederlands, Nederlands, Nederlands
Allemaal zingen we Nederlands, geen Engels, Duits of Frans (Encore)
Allemaal zingen we Nederlands (Magnefique), Nederlands (Bravo),
Nederlands
Allemaal zingen we (Super) Nederlands, geen Engels, Duits of Frans (Bis!
Noch ein mahl)

Allemaal zingen we (Formidable) Nederlands, Nederlands (Trepein), Nederlands
Allemaal zingen we Nederlands (Splended), geen Engels, Duits of Frans
(Lovely)
Geen Engels, Duits of Frans (Klasse)
Geen Engels, Duits of Frans (Jolly good)

Ein Cousin meiner Freundin lebt im Herzen von Jordan
Getrennt von einem Türken, heiratete sie jetzt mit einem marokkanischen
Der Nachbar kommt aus Griechenland, Teil Tür mit chinesischen
Nun, ich wusste nicht, was ich sagen hörte, weil zu dieser Hochzeit
da

Sie alle sangen Niederländisch, Niederländisch, Niederländisch
Sie alle sangen Niederländisch, Englisch, Deutsch oder Französisch (Bist du verrückt)
Sie alle sangen Niederländisch, Niederländisch, Niederländisch
Sie alle sangen Niederländisch, Englisch, Deutsch oder Französisch (und zu Recht)
Seien Sie sicher. sicher

Welche Studie Freunde von mir sind jetzt im 't Parlament gerammt
Aber es ist wie keiner von ihnen sogar seine Muttersprache kennen
Sie messen sich ein Vokabular voll von seltsamen Worte
Aber der Club hey, nach einem Glas oder fünf, ja, sie wieder angeschlossen kan'k
weil eh

Sie alle singen Niederländisch, Niederländisch, Niederländisch
Sie alle singen Niederländisch, Englisch, Deutsch oder Französisch (Sind Sie kidding)
Sie alle singen Niederländisch, Niederländisch, Niederländisch
Sie alle singen Niederländisch, Englisch, Deutsch oder Französisch
(Und Sie hela hola. Wir sind fast da (Polonaise), weil wir (Hartstikke
Songtext-ubersetzung.com
nett, Geck) sind große Jungs)

"Sehen Sie, das ist, was ich meine
Verdammt schön, Mann "

Ein Discjockey zu H. hasste den niederländischen Lied
Und grundsätzlich er diesen Schlingel drehte, war diese Bilder nicht
Aber auf seinem Jubiläum, 55 Jahre Deejay
Jeder sang 'Hoeperdepoep ", und er sang' t härteste er (der Ball)
Wantte

Wir alle Niederländisch, Niederländisch, Niederländisch singen
Wir alle singen Niederländisch, Englisch, Deutsch oder Französisch (Encore)
Wir alle singen Niederländisch (Magnefique), Niederländisch (Bravo)
Holländisch
Wir alle singen (Super), Niederländisch, Englisch, Deutsch oder Französisch (Bis!
Noch ein mahl)

Wir alle singen (Formidable) Niederländisch, Niederländisch (Trepein), Niederländisch
Wir alle singen Niederländisch (Splended), Englisch, Deutsch oder Französisch
(Schöne)
Englisch, Deutsch oder Französisch (Klasse)
Englisch, Deutsch oder Französisch (Jolly gut)


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten