Asonance - Čarodějnice z Amesbury Songtext

Asonance - Čarodějnice z Amesbury Übersetzung

Zuzana byla dívka, která žila v Amesbury.
S jasnýma očima a řečmi pánům navzdory.
Sousedé o ní říkali, že temná kouzla zná
a že se lidem vyhýbá a s ďáblem pletky má.

Onoho léta náhle mor dobytek zachvátil
a pověrčivý lid se na pastora obrátil,
že znají tu moc nečistou jež krávy zabíjí
a odkud ta moc vychází, to každý dobře ví.

Tak Zuzanu hned před tribunál předvést nechali
a když ji vedli městem všichni kolem volali,
"Už konec je s tvým řáděním, už nám neuškodíš,
teď na své cestě poslední, do pekla poletíš."

Dosvědčil jeden sedlák, že zná její umění,
ďábelským kouzlem prý se v netopýra promění
a v noci nad krajinou létává pod černou oblohou,
sedlákům krávy zabíjí, tou mocí čarovnou.
Songtext-ubersetzung.com

Jiný zas na kříž přísahal, že její kouzla zná, v noci se v černou kočku mění dívka líbezná,
"Je třeba jednou pro vždy ukončit ďábelské řádění",
a všichni křičeli jak posedlí,"na šibenici s ní."

Spektrální důkazy pečlivě byly zváženy,
pak z tribunálu povstal starý soudce vážený,
"Je přece v knize psáno nenecháš čarodějnici žít,
a před ďáblovým učením, budeš se na pozoru mít."

Zuzana stála krásná s hlavou hrdě vztyčenou,
a její slova zněla klenbou s tichou ozvěnou,
"Pohrdám vámi neznáte nic nežli samou lež a klam,
pro tvrdost vašich srdcí jen, jen pro ni umírám."

Tak vzali Zuzanu na kopec pod šibenici,
a všude kolem ní se sběhly davy běsnící,
a ona stála bezbraná, však s hlavou vztyčenou,
zemřela tiše samotná pod letní oblohou.

Susan war das Mädchen, das in Amesbury lebte.
Mit leuchtenden Augen und reden Meister Trotz.
Nachbarn erzählte ihr, dass dunkle Magie weiß
und dass die Menschen und die Vermeidung von Verwicklungen mit dem Teufel hat.

In diesem Sommer plötzlich verschlungen Rinderpest
und abergläubische Menschen zum Pfarrer gedreht,
sie wissen, dass zu unrein, die Kühe tötet
und wo die Macht kommt, weiß, dass alle.

Also, Susan, direkt vor dem Gericht zeigen links
und sie führte sie in der Stadt alle riefen,
"Es ist das Ende Ihrer spree, haben wir neuškodíš,
Jetzt auf dem Weg vorbei, fliegen Sie in die Hölle. "

Ein Bauer sagte aus, dass er ihre Kunst kannte,
teuflischen Zauber in eine Fledermaus zu verwandeln soll
und die Nacht fliegen über die Landschaft unter einem schwarzen Himmel,
Bauern töten Kühe, die Macht der Magie.
Songtext-ubersetzung.com

Andere wieder Kreuz geschworen, dass ihre Reize in der Nacht in der schwarzen Katze zu wissen, schöne Mädchen zu ändern,
"Wir müssen ein für alle Mal zu beenden, die teuflisch spree"
und alles, was sie schreien wie besessen ", den Galgen mit ihr."

Spectral Beweise wurden sorgfältig geprüft,
dann erhob das Gericht alten Richter gewichtet,
"Denn es steht im Buch geschrieben lassen eine Hexe zu leben,
und vor des Teufels zu lernen, muss man vorsichtig sein. "

Susan stand ein schöner Kopf hoch gehalten,
und ihre Worte klangen Gewölbe mit einem stillen Echo,
"Ich verachte Sie nicht wissen, nichts als die gleichen Lügen und Täuschung,
die Härte eures Herzens nur, nur für ihre sterbende. "

So nahm sie Susan auf dem Hügel unter dem Galgen
und um sie herum randalierenden Pöbel lief zusammen,
und sie war wehrlos, aber mit dem Kopf hoch gehalten,
Er starb ruhig allein unter dem Sommerhimmel.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten