Asonance - Lord Gordon - Sken Jomfru Songtext

Asonance - Lord Gordon - Sken Jomfru Übersetzung

Byl večer, úzkým údolím lord Gordon na koni jel.
Den temný byl a na západě zhasínal, když zpět se navracel.

Kde se cesta stáčí k pobřeží, tam dívku uviděl stát.
"Ach pomoz, pane, kůň se zranil ve skalách a nemůže už vstát."

"Můj otec je Lord z Abersfield a každý v kraji ho zná.
Má 600 akrů půdy a tři dcery má, z nich nejstarší jsem já."

"Má krásná paní, je mi ctí tě pozvat na svůj hrad.
Tam dceru Lorda z Abersfield chci uvítat, tam pohostím tě rád."

Po celých sedm týdnů tam s dívkou přebýval.
A tím víc jejím půvabem byl okouzlen a víc ji miloval.

Songtext-ubersetzung.com
"Teď musím odplout, lásko má, na měsíc a na sedm dní.
Ty vrať se k svému otci a vše přichystej na náš den svatební."

Však celý měsíc uplynul a po něm i sedm dní.
Lord Gordon zpět se ke své milé nevracel, on nevracel se k ní.

Ten večer bránou hradební černý jezdec na koni jel.
Den temný byl a na západě zhasínal, když branou projížděl.

„Já z přístavu tryskem přijíždím, koně bodám do slabin

Když dívka zprávu vyslechla, v tváři bledá, jak její šat.
Tak vyšla až na horní ochoz na hradbách a zůstala tam stát.

Pak krok a skok a větru hluk její výkřik pohltil.
O hroty skal se roztrhal šat svatební a dech se zastavil.

Es war Abend, das enge Tal von Lord Gordon auf dem Pferd ritt.
Tag war dunkel und der Westen Ausgehen, wurde er wieder zurückkehrt.

Wo der Weg an die Küste dreht, sah er dort ein Mädchen.
"Oh Hilfe, Herr, wurde das Pferd in den Felsen verletzt und kann nicht mehr aufstehen."

"Mein Vater ist der Herr von Abersfield und jeder in der Grafschaft kennt ihn.
Hat 600 Morgen Land und hat drei Töchter, von denen die älteste ist mir. "

"Meine schöne Dame, ich fühle mich geehrt, Sie zu seinem Schloss einzuladen.
Dort ist die Tochter von Lord Abersfield ich begrüßen möchte, unterhalten dort wie Sie. "

Für die ganze 7 Wochen dort mit dem Mädchen blieb.
Und je mehr ihr Charme war entzückt, und er liebte sie mehr.

Songtext-ubersetzung.com
"Jetzt bin weg segeln, meine Liebe, einen Monat und sieben Tage.
Sie gehen zurück zu meinem Vater und alle Holen Sie sich für unseren Hochzeitstag bereit. "

Allerdings hat einen vollen Monat vergangen, und nach sieben Tagen.
Herr Gordon zurück zu seiner geliebten zurückkehrte, er nicht zu ihr zurückkehrte.

An diesem Abend Anreicherung Tor schwarz Reiter ritten.
Tag war dunkel und der Westen Ausgehen, er ging das Tor auf.

"Ich komme aus dem Hafen von galoppierenden Pferden Leiste Messerstecherei

Als das Mädchen die Nachricht in seinem Gesicht bleich wie ihr Gewand zu hören.
So ging er an die Wand der oberen Galerie und stand dort.

Dann wird der Schritt und springen und Windgeräusche verschlungen ihr Schrei.
Die Spitzen Felsen riss Brautkleider und Atemstillstand.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten