Asonance - Barbarské pobřeží Songtext

Asonance - Barbarské pobřeží Übersetzung

Dvacet stupňů levobok a držte jižní směr!
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží
Snad uvidíme Afriku už zítra navečer
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

„Vidím loď, velkou loď!", křičí hlídka z ráhnoví
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží.
Když galéra se na obzoru v dálce objeví.
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

„Jsi pirát, jsi lupič, nebo válečná loď snad?"
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží.
"Žádnou vlajku nemáš, jak tě máme uvítat?"
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

„To ne, piráti nejsme, my jsme loď obchodní."
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží.
"Do Liverpoolu plujeme už pětadvacet dní."
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

Tak spustili jsme člun, on ve vlnách už je.
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží.
Songtext-ubersetzung.com
„Vemte naší poštu domů do rodné Anglie!"
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

Však náhle vzduchem zahřměly dvě salvy z jejich děl.
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží.
A černý prapor pirátů na stěžeň vyletěl.
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

Jejich útok byl tak rychlý, že všechny překvapil.
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží.
Ale pak náš výstřel z děla jim stěžeň ustřelil.
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

„Slitování mějte!" ty krysy křičely.
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží.
Tak dali jsme jim milost – ke dnu je poslali.
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

S piráty jsme se rvali, bili se dvojnásob.
Máme Gibraltar v zádech, a když vítr vydrží.
Loď byla jejich rakví a moře jejich hrob.
Náš cíl je přístav Oran na Barbarském pobřeží.

Zwanzig Grad Steuerbord und die südliche Richtung halten!
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält
Vielleicht werden wir Afrika morgen Abend sehen
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.

"Ich sehe ein Boot, ein großes Boot!" Shouts Patrouille der Hof
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält.
Wenn Galeone am Horizont in der Ferne erscheinen.
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.

"Du bist ein Pirat, du bist ein Räuber oder ein Kriegsschiff, vielleicht?"
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält.
"Nein, Sie müssen nicht eine Flagge, wie wir Sie begrüßen?"
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.

"Nein, wir sind keine Piraten, wir Unternehmen versandt."
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält.
"Das Liverpool Segel für 25 Tage."
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.

So haben wir bereits ein Boot auf den Wellen ins Leben gerufen.
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält.
Songtext-ubersetzung.com
"Nehmen Sie unsere E-Mail nach Hause in seine Heimat England!"
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.

Doch plötzlich die Luft donnerte zwei Salven aus ihren Werken.
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält.
Eine schwarze Fahne flog Piraten auf dem Mast.
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.

Ihr Angriff war so schnell, dass alle überrascht.
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält.
Aber dann unsere Kanone blies ihr Mast.
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.

"Keep Gnade" rief die Ratten.
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält.
So gaben wir ihnen die Gnade - ist mit dem Boden geschickt.
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.

Mit Piraten kämpften wir kämpften wir zweimal.
Wir Gibraltar in den Rücken, und wenn der Wind hält.
Das Schiff war ihre Särge und Grab des Meeres.
Unser Ziel ist es, Oran Hafen barbarischen Küste.


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten