Asonance - Dva havrani Songtext

Asonance - Dva havrani Übersetzung

Když jsem se z pole vracela,
dva havrany jsem slyšela,
jak jeden druhého se ptá:
kdo dneska večeři nám dá?
kdo dneska večeři nám dá?

Ten první k druhému se otočil
a černým křídlem cestu naznačil,
krhavým zrakem k lesu hleděl
a takto jen mu odpověděl
a takto jen mu odpověděl:
"Za starým náspem, v trávě schoulený
a nikdo neví, že umírá,
Songtext-ubersetzung.com
jen jeho kůň a jeho milá.
Jen jeho kůň a jeho milá."

"Jeho kůň dávno po lesích běhá
a jeho milá už jiného má,
už pro nás bude dosti místa,
hostina naše už se chystá.
Hostina naše už se chystá."

"Na jeho bílé tváře usednem
a jeho modré oči vyklovem,
a až se masa nasytíme,
z vlasů si hnízdo postavíme.
Z vlasů si hnízdo postavíme"

Als ich aus dem Feld zurückkehrte,
Zwei Raben Ich habe gehört,
zueinander fragt:
die heute Abend wird es uns geben?
die heute Abend wird es uns geben?

Die ersten in den zweiten gedreht
und der schwarze Flügel des Weges angedeutet
krhavým Augen starrten in den Wald
und damit nur antwortete:
und damit nur, antwortete er:
"In der alten Damm kauerte im Gras
und niemand weiß, dass er stirbt,
Songtext-ubersetzung.com
nur sein Pferd und seine Freundin.
Nur sein Pferd und seine Freundin. "

"Sein Pferd durch die Wälder lange läuft
und seine Freundin hat schon eine andere,
Es hat ziemlich Ort zu sein,
Unser Fest ist immer bereit.
Unser Fest ist immer bereit. "

"Sein weißes Gesicht Sit
und seine blauen Augen picken,
und das Fleisch zu ernähren,
kann das Haar ein Nest bauen.
Von Haar bauen ein Nest "


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten