Asin - Hindi Kita Malilimutan Songtext

Asin - Hindi Kita Malilimutan Übersetzung

Hindi kita malilimutan
hindi kita pababayaan
Nakaukit magpakailanman
Sa king palad ang yong pangalan

Malilimutan ba ang ina
ang anak na galing sa kana
sanggol sa kanyang sinapupunan,
Songtext-ubersetzung.com
Paano Niya matatalikdan . . .
Ngunit kahit na malilimutan
Ng ina ang anak niyang tangan . . .

Hindi kita malilimutan
Kailanma'y di pabababyaan
Hindi kita malilimutan
Kailnmay di pababayaan . . .

Ich werde nicht vergessen
Ich werde nicht im Stich lassen
geätzt für immer
Der König Palme Ihres Namens

Wird die Mutter
Die Kinder aus, dass
Baby in ihrem Bauch,
Songtext-ubersetzung.com
Wie er matatalikdan. . .
Aber auch vergessen
Eine Mutter mit ihrem Kind. . .

Ich werde nicht vergessen
nie pabababyaan
Ich werde nicht vergessen
Kailnmay Sie nicht verlassen. . .


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten