Asin - Itanong Mo Sa Mga Bata Songtext

Asin - Itanong Mo Sa Mga Bata Übersetzung

Ikaw ba'y nalulungkot, ikaw ba'y nag-iisa?
Walang kaibigan, walang kasama
Ikaw ba'y nalilito, pag-iisip mo'y nagugulo?
Sa buhay ng tao, sa takbo ng buhay mo?
Ikaw ba'y isang mayaman, o ika'y isang mahirap lang
Sino sa inyong dalawa ang mas nahihirapan?
Masdan mo ang mga bata
Masdan mo ang mga bata
Ikaw ba't walang nakikita
Sa takbo ng buhay nila
Masdan mo ang mga bata
Ang buhay ay hawak nila
Masdan mo ang mga bata
Ang sagot ay 'yong makikita
Ikaw ba'y ang taong walang pakialam sa mundo
Ngunit ang katotohanan, ikaw ma'y naguguluhan
Tayo ay naglalakbay, habol natin ang buhay

Masdan mo ang mga bata
Songtext-ubersetzung.com
Ang aral sa kanila makukuha
Ano nga ba ang gagawin
Sa buhay na hindi naman sa atin?
Itanong mo sa mga bata
Itanong mo sa mga bata
Ano ang kanilang nakikita
Sa buhay na hawak nila
Masdan mo ang mga bata
Sila ang tunay na pinagpala
Kaya dapat nating pahalagahan
Dapat din kayang kainggitan?
Masdan mo ang mga bata
Masdan mo ang mga bata
Ikaw ba't walang nakikita
Sa takbo ng buhay nila
Masdan mo ang mga bata
Ang buhay ay hawak nila
Masdan mo ang mga bata
Ang sagot ay 'yong makikita

Fühlen Sie sich müde, bist du allein?
Keine Freunde, keine Partner
Sind Sie verwirrt, geistig verwirrte jemals?
Im menschlichen Leben, im Laufe Ihres Lebens?
Sind Sie ein reicher Mann, oder du bist nur ein armer
Wer von euch ist schwieriger?
Schauen Sie sich Kinder
Schauen Sie sich Kinder
Sie haben nicht gesehen
Im Laufe ihres Lebens
Schauen Sie sich Kinder
Das Leben, das sie halten
Schauen Sie sich Kinder
Die Antwort ist "guten Willens
Sind Sie der Person uncaring
Aber die Wahrheit, sind Sie noch verwirrt
Wir waren, um das Leben der Jagd

Schauen Sie sich Kinder
Songtext-ubersetzung.com
Die Studie ihnen zur Verfügung
Was ist zu tun
Im Leben, das ist nicht unsere?
Lassen Sie die Kinder
Lassen Sie die Kinder
Was sie sehen,
Im Leben, das sie halten
Schauen Sie sich Kinder
Sie wirklich gesegnet
Also sollten wir zu schätzen wissen
Es sollte auch beneiden werden?
Schauen Sie sich Kinder
Schauen Sie sich Kinder
Sie haben nicht gesehen
Im Laufe ihres Lebens
Schauen Sie sich Kinder
Das Leben, das sie halten
Schauen Sie sich Kinder
Die Antwort ist "guten Willens


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten