Natacha Atlas - Bastet Songtext

Natacha Atlas - Bastet Übersetzung

Ana ayza'tkalim enahar da i'mbaher' waelhader wa bokra
Ana ayza'el' alem kolo yesha, wa tfatah abwabi aoulha
Ghalini nitkalim ani'el fikr wa'elafkar wa min zamaaan el'dikr
El tarbaya, el houria, itagoub, el fassad, el damar, wa'el fidaya mish laaazim nismaa, wa n'ssadiou
Laazim nihakim maaoulna wa n'fakar fi koly el'ahwaal wa sahafa wa diaya kolaha hagaya gaya min nifaya min nifaya min nifayaaa
Koly hagaya, min awtek wa sawtek, wasawt howa assass el fassaad
Songtext-ubersetzung.com
Bitabt, bitabt, bitabt, bitabt
Assil, hawaliin, mibabyantiihish, min nidam siyassi
Wa el'din el'fassid ghaliina nikassarou wa'n'hadimou wa n'halilou wa'nfassarou wa'n'falssifou wa'n'hadimou wa fi'el aghir, nikarar, wa nif'hamou min aalina wa min albina in kona n'hibou awou nikrahou wa ba'dine niabalou awou nirfadou
Nidaafet wa n'fakar fi'el malayiin wa el'malayyiin, el mahboussin wa el'mahroumin min siniin wa min siniiin wa'li bimoutou min'el'gaouha ghaliin niamalha bi'el'wati darour, darour, darour
Ishou ououmou maaya ghaliiina' nifakar fi'el'assbab ououou'manraliish douou lidahkou aaliiinaa wa ghmimou almiiiinaa yeamilou aktar mili'tamaal fiiiinaaa
Yarabi saaidna, wa'arab el'hikma lialbina ououou ghali el' houb wa saaada tigmaaa shamlinaa shamlinaa shamlinaa
Waghamimou aininaaa taamilouou aktar mili taamal fiiiiinaaaa

Ana ayza'tkalim enahar da i'mbaher 'waelhader wa Bokra
Ana ayza'el 'alem Kolo Yesha, wa tfatah abwabi aoulha
Ghalini nitkalim ani'el fikr wa'elafkar wa min zamaaan el'dikr
El tarbaya el houria, itagoub el Fassad el Damar, Wa'el fidaya mish laaazim nismaa, wa n'ssadiou
Laazim nihakim maaoulna wa n'fakar fi koly el'ahwaal wa Sahafa wa diaya kolaha hagaya gaya min nifaya min nifaya min nifayaaa
Koly hagaya, min awtek wa sawtek, wasawt howa assass el fassaad
Songtext-ubersetzung.com
Bitabt, bitabt, bitabt, bitabt
Assil, hawaliin, mibabyantiihish, min Nidam siyassi
Wa el'din el'fassid ghaliina nikassarou wa'n'hadimou wa n'halilou wa'nfassarou wa'n'falssifou wa'n'hadimou wa fi'el aghir, nikarar wa nif'hamou min aalina wa min Albina in kona n'hibou awou nikrahou wa ba'dine niabalou awou nirfadou
Nidaafet wa n'fakar fi'el malayiin wa el'malayyiin, el mahboussin wa el'mahroumin min siniin wa min siniiin wa'li bimoutou min'el'gaouha ghaliin niamalha bi'el'wati darour, darour, darour
Ishou ououmou Maaya ghaliiina 'nifakar fi'el'assbab ououou'manraliish douou lidahkou aaliiinaa wa ghmimou almiiiinaa yeamilou aktar mili'tamaal fiiiinaaa
Yarabi saaidna, wa'arab el'hikma lialbina ououou ghali el 'Houb wa saaada tigmaaa shamlinaa shamlinaa shamlinaa
Waghamimou aininaaa taamilouou aktar mili taamal fiiiiinaaaa


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten