Agmen - Písně temných nocí Songtext

Agmen - Písně temných nocí Übersetzung

Noc se rozprostøela tichou krajinou
temnou a tesknou.
Mrazivý chlad dává tušit zlo
pøíchod temných sil a utrpení.

Ztemìlou krajinou zní náøky mrtvých
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
tušení boje - vzrušení vládne
dohøívá hranice temná noc odchází v dál.

Ve vìtru je cítit kamenný chlad smrti
páchnoucí a zatuchlý je její dech
píseò temných nocí zní krajinou
temná píseò havranù pøerušena køikem.

Ztemnìlou oblohou zní dìsivý køik
Songtext-ubersetzung.com
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
vzrušení z boje kolem vládne
dohoøela hranice odešla noc.

Temné chóry dávných písní
plné strachu a utrpení.

Tanec smrti v rouše noci
zaèíná temný rej
temné chóry dávných písní
plné strachu a utrpení.

Ztemnìlou oblohou zní náøky mrtvých
z mrazivých dálek doléhá zpìv havranù
smrt kolem vládne kamenným chladem
dohoøela hranice pøišel nový den

Die Nacht war still Landschaft rozprostøela
dunkel und melancholisch.
Chill, dass es das Böse macht ??
pøíchod dunklen Kräfte und Leid.

Ztemìlou Landschaft klingt Naoki tot
aus der Ferne frostigen Bären singen Raben
Es ?? Messung Bekämpfung - Aufregung herrscht Messung ??
dohøívá Grenze dunkle Nacht geht weiter.

In vitro, das Gefühl Stein kalt Tod
muffig riechend ihren Atem
Song klingt dunklen Nächte Landschaft
Poer Raben dunkel Lied ?? ena Koike.

Ztemnìlou Himmel klingt dìsivý Koike
Songtext-ubersetzung.com
aus der Ferne frostigen Bären singen Raben
?? Messung Aufregung des Kampfes um regiert
dohoøela Grenze von ?? la Nacht.

Dunkle Chöre der alten Lieder
voller Angst und Leid.

Tanz des Todes ?? e rou Nacht
beginnt eine dunkle Wirbel
dunkle Chöre der alten Lieder
voller Angst und Leid.

Ztemnìlou Himmel klingt Naoki tot
aus der Ferne frostigen Bären singen Raben
Der Tod herrscht um einen Stein kalt
dohoøela Grenzen, wenn ?? el neuer Tag


Zuletzt bearbeitet von: Anonym

Übersetzung bearbeiten